Business

ต้อนรับเปิดเทอม! รถไฟ เพิ่มขบวนรถชานเมืองและท้องถิ่น 18 ขบวน เริ่ม 14 มิถุนายนนี้

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเดินขบวนรถชานเมือง ขบวนรถท้องถิ่นเพิ่ม 18 ขบวน ในเส้นทางสายเหนือ 4 ขบวน สายตะวันออกเฉียงเหนือ 8 ขบวน และสายใต้ 6 ขบวน เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง แก่พี่น้องประชาชน ตลอดจนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งมีสถาบันการศึกษา เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนในหลายพื้นที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กระทรวงคมนาคม จึงได้ประกาศเปิดเดินขบวนรถชานเมืองและขบวนรถท้องถิ่นเพิ่มเติมอีก 18 ขบวน

รถไฟ

ทั้งนี้ แบ่งเป็น การเพิ่มเดินขบวนรถ ในเส้นทางสายเหนือ 4 ขบวน สายตะวันออกเฉียงเหนือ 8 ขบวน และสายใต้ 6 ขบวน เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป โดยมีขบวนรถที่ให้บริการในเส้นทางต่าง ๆ ดังนี้

สายเหนือ

 • ขบวนรถธรรมดาที่ 207/208 กรุงเทพ – นครสวรรค์ – กรุงเทพ (เปลี่ยนเป็น อยุธยา – นครสวรรค์ – อยุธยา)
 • ขบวนรถธรรมดาที่ 209/210 กรุงเทพ – บ้านตาคลี – กรุงเทพ

สายตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ขบวนรถชานเมืองที่ 339/340 กรุงเทพ – ชุมทางแก่งคอย – กรุงเทพ
 • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 419 นครราชสีมา – อุบลราชธานี
 • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 420 อุบลราชสีมา – ลำชี
 • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 423 ลำชี – สำโรงทาบ
 • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 424 สำโรงทาบ – นครราชสีมา
 • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 425/422 ลำชี – อุบลราชธานี – ลำชี

สายใต้ 

 • ขบวนรถธรรมดาที่ 251/252 ธนบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ – ธนบุรี
 • ขบวนรถธรรมดาที่ 259/260 ธนบุรี – น้ำตก – ธนบุรี
 • ขบวนรถธรรมดาที่ 485/486 ชุมทางหนองปลาดุก – น้ำตก – ชุมทางหนองปลาดุก (เปลี่ยนเป็น กาญจนบุรี – น้ำตก – กาญจนบุรี)

รถไฟ1

ทั้งนี้ รฟท. ยังดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร ทั้งในขบวนรถโดยสาร สถานีรถไฟทั่วประเทศ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ตลอดการเดินทาง

สำหรับผู้โดยสารที่ประสงค์เดินทาง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถานีรถไฟทั่วประเทศ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

อ่านข่าวเพิ่มเติม