Business

ด่วน! เลื่อนฉีดวัคซีน ผู้ประกันตน ม.33 ยันวัคซีนพอ แต่ข้อมูลเอกชนสับสน


สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประกาศปิดปรับปรุงศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 เพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีน มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ทั้งในเรื่องความต่อเนื่อง สถานที่ การให้บริการ

ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคม ขอปิดปรับปรุงระบบการให้การบริการศูนย์ฯ เป็นการชั่วคราว โดยมีกำหนดการเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 โดยจะแจ้งให้สถานประกอบการ และผู้ประกันตน ทราบคิวนัดหมายใหม่อีกครั้ง จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ฉีดวัคซีน ผู้ประกันตน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า การปิดปรับปรุงศูนย์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้ง 45 ศูนย์ในวันที่ 12 -27 มิถุนายนนี้ เพื่อเคลียร์ยอดพนักงาน หรือแรงงานของบริษัทต่าง ๆ ที่จะรับการฉีดวัคซีน กับสำนักงานประกันสังคม

การประกาศปิดดังกล่าว เนื่องจากพบปัญหา บางบริษัท ส่งยอดพนักงานเข้ามาจำนวนหนึ่ง แต่เมื่อถึงเวลานัดหมายจริง กลับมีจำนวนไม่ตรงกับยอดที่แจ้งไว้ โดยยืนยันว่า ไม่ใช่เพราะปัญหาได้รับจัดสรรวัคซีนไม่เพียงพอ ซึ่งกระทรวงแรงงาน ได้รับการจัดสรรวัคซีน 1 ล้านโดส ซึ่งได้เริ่มฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกันตนในระบบไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564

พร้อมกันนี้ ขอให้ฝ่ายบุคคลของแต่ละบริษัท ที่เคยส่งยอดพนักงานเข้ามา นำกลับไปปรับปรุง ให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน ถึงจำนวนพนักงานที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด กับสำนักงานประกันสังคม เพื่อให้การฉีดวัคซีน หลังจากที่กลับมาเปิดบริการแล้ว เป็นไปด้วยความราบรื่น

ประกันสังคม 1

อ่านข่าวเพิ่มเติม