ดูหนังออนไลน์
Business

เปิดชื่อ ‘ผู้บริหารแผน’ ฟื้นฟูการบินไทย ที่ประชุมเจ้าหนี้วันนี้

ผู้บริหารแผนการบินไทย เสนอรายชื่อเจ้าหนี้อนุมัติวันนี้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เมินเสียงค้านเสนอ “ชาญศิลป์ ตรีนุชกร”ผู้บริหารแผน เผยค่าตอนแทนคนละ 5 ล้านบาทต่อปี

การประชุมเจ้าหนี้เพื่อโหวตอนุมัติแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) วันนี้ (19พ.ค.) การประชุมวันนี้นอกจากโหวตอนุมัติแผนฟื้นฟูกิจการการบินไทยแล้ว ที่ประชุมเจ้าหนี้จะยังมีการเสนอ รายชื่อผู้บริหารแผนให้ที่ประชุมอนุมัติด้วย

มีรายงานข่าวแจ้งว่า ตามสัดส่วนผู้บริหารแผนฟื้นฟูการบินไทยจะมาจาก 3-4 กลุ่ม คือสัดส่วนจากกระทรวงการคลัง ตัวแทนกลุ่มแบงก์เจ้าหนี้ จากธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงเทพ ตัวแทนจากประกันภัย และตัวแทนจากกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์

 ผู้บริหารแผนการบินไทย

ส่วนของแบงก์เจ้าหนี้ คาดว่าจะมีการเสนอชื่อ นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และนายไกรสร บารมีอวยชัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการประนอมหนี้และกฎหมาย ธนาคารกรุงเทพ และเป็นอดีตอธิบดีกรมบังคับคดี เข้าเป็นผู้บริหารแผนร่วม

กระทรวงการคลังได้เสนอ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ และนายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลังรักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร

กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ ทางชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้เสนอ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร เป็นผู้แทนผู้บริหารแผน  รวมทั้งตัวแทนผู้บริหารแผนในส่วนของประกันภัยคาดว่าจะมีการเสอนชื่อเข้ามา 1 รายด้วย

สำหรับผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการการบินไทย ได้มีการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารแผน ซึ่งอยู่ในรายละเอียดแผนฟื้นฟูการบินไทยแล้ว โดยผู้บริหารแผนจะได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นผู้บริหารรวมกันไม่เกินปีละ 5 ล้านบาทต่อคน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วนของ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร มีความเคลื่อนไหวจาก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ออกแถลงการณ์ การฟื้นฟูกิจการ การบินไทย และสนับสนุนนายชาญศิลป์  นายปิยสวัสดิ์และนายพรชัย เป็นผู้บริหารแผน

สำหรับนายชาญศิลป์ ก่อนหน้านี้ นายศิริพงศ์ ศุกระกาญจนโชค ประธานสหภาพแรงงานการบินไทยร่วมใจสัมพันธ์ (สร.กบท. สพ.) องค์กรแรงงานตามกฎหมายที่ถูกจัดขึ้นโดยพระราชบัญญัติแรงงานสัมมพันธ์ พ.ศ. 2518 ได้ออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 2/2564 เรื่อง ขอแสดงจุดยืนเห็นด้วยในการเสนอผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยเจ้าหนี้ และ คัดค้าน นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร เป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัท 

โดยระบุว่า สหภาพแรงงานการบินไทยร่วมใจสัมพันธ์  ได้ติดตามความเคลื่อนไหวการโหวตรับรองแผนฟื้นฟูกิจการบริษัท ที่คณะผู้ทำแผนได้นำเสนอแผนฟื้นฟูกิจการ (แผนลูกหนี้) ต่อเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 และแผนฟื้นฟูกิจการฉบับขอปรับ แก้โดยเจ้าหนี้ที่ได้เสนอต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ วันที่ 7 มีนาคม 2564 โดยขอแสดงจุดยืนเห็นด้วยในการเสนอผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัท โดยเจ้าหนี้ ในการโหวดรับรองแผนฟื้นฟูกิจการบริษัท วันนี้(19 พ.ค.)

รายงานข่าวแจ้งว่า ในส่วนของการเสนอรายชื่อเข้ามาเป็นผู้บริหารแผน มีการล็อบบี้ ให้เสนอชื่อเข้ามาพอสมควร บางคนก่อนหน้านี้ ก็ไม่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ามาเป็นผู้บริหารแผนจากรัฐบาล จนสร้างความไม่พอใจมาระยะหนึ่ง แต่ก็ได้พยายามล็อบบี้กลุ่มเจ้าหนี้บางกลุ่มให้เสนอชื่อเข้ามาเป็นผู้บริหารแผนด้วย

สหภาพฯ ค้าน”ชาญศิลป์”บริหารแผน

โดยหนังสือแถลงการณ์สหภาพแรงงานการบินไทยร่วมใจสัมพันธ์ (สรกบท.สพ.) เรื่อง ขอแสดงจุดยืนเห็นด้วยในการเสนอผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยเจ้าหนี้ และ คัดค้าน นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร เป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัท ด้วยเหตุผลดังนี้

ผู้บริหารแผนการบินไทย

พนักงานร้องเรียน

1. พนักงานการบินไทยและสมาชิกสหภาพ สร.กบท.สพ ได้ทำหนังสือร้องเรียนมาเป็นจำนวนมาก ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กร ลดจำนวนพนักงาน และเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างของพนักงาน รวมทั้งกระบวนการกลั่นกรองพนักงานเข้าสู่ โครงสร้างองค์กรใหม่ 2564 (Rclaunch 1-3) มีการเลือกปฏิบัติ ในลักษณะของระบบอุปถัมภ์ โดยไม่คำนึงถึงประสบการณ์ และความชำนาญงานของพนักงานในสายงานนั้นๆ ซึ่งก่อให้เกิดการแบ่งแยกแตกความสามัตดีในหมู่พนักงานอย่างรุนแรง ส่งผลให้พนักงานไม่มีขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน

2. หลังจากศาลส้มละลายกลางมีคำสั่งแต่งตั้งนายชาญศิลป์ เป็นหนึ่งในคณะผู้ทำแผน ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2563 คณะผู้ทำแผนได้มอบหมายให้นายชาญศิลป์ ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD) และรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล (DB) ทำหน้าดูแลรับผิดชอบบริหารงานบุคคล (HR) อีกหนึ่งตำแหน่ง นายชาญศิลป์ ไม่ปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการของคณะผู้ทำแผนที่เสนอต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 โดยได้นำแผนที่มีส่วนในการจัดทำร่วมกับคณะผู้ทำแผน มาเร่งดำเนินการปรับครงสร้าง องค์กร ลดจำนวนพนักงาน และเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างของพนักงาน

โดยที่แผนฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ ยังไม่ผ่าน การพิจารณาและรับการโหวตรับรองโดยเจ้าหนี้ และยังไม่มีคำสั่งศาลในการอนุมัติแผน รวมไปถึงยังไม่มีคำสั่งศาล แต่งตั้งผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัท จึงเป็นการดำเนินการที่อาจขัดกับพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2546

ทั้งนี้จากเหตุผลที่กล่าวข้างต้น สหภาพแรงงานการบินไทยร่วมใจสัมพันธ์ (สร.กบท.สพ) จึงไม่อาจไว้วางใจให้นายชาญศิลป์ เป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ แต่เคารพการตัดสินใจในการเสนอผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัท  ของเจ้าหนี้ และมีความ ยินดีที่จะร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจในการขับเคลื่อนองค์กรตามแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ เพื่อให้บริษัท สามารถดำเนินกิจการ พลิกฟื้นกลับมามีกำไร และเป็นสายการบินแห่งชาติให้คนไทยได้ภูมิใจอีกครั้ง จึงแจ้งมาเพื่อให้สมาชิกและเพื่อนพนักงานการบินไทยทุกท่านทราบโดยทั่วกัน

 

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight