ดูหนังออนไลน์
Stock - Finance

ตะลึง! เปิดชื่อ ‘ลิสซิ่ง’ คู่สัญญาการบินไทยเช่าเครื่องแอร์บัส

เปิดรายชื่อสัญญาการเช่า-ซื้อเครื่องบิน ของการบินไทยตั้งแต่ปี 2552-2556  ตะลึง! พบชื่อบริษัทสีสซิ่ง ผู้ให้เช่า ล้วนเป็นชื่อไทยๆทั้งนั้น    

ตามแผนการฟื้นฟูธุรกิจบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีการเปิดเผยรายชื่อสัญญาเกี่ยวกับการเช่า / เช่าซื้อเครื่องบินที่มีภาระเกินควรกว่าประโยชน์ที่จะพึงได้ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานรุ่น Airbus A330-300 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมเจ้าหนี้การบินไทย โดยคู่สัญญาผู้ให้เช่าเครื่องบินแก่การบินไทยประกอบด้วย

1. สัญญาเช่าอากาศยานรุ่น Airbus A330-300 เลขลำดับจากผู้ผลิต (MSN) 1037 เลขทะเบียนอากาศยานไทย 145-TEQ ระหว่าง ป่าสัก ลีสซิ่ง มิเต็ด (Pasak Leasing Limited) ในฐานะผู้ให้เช่า และการบินไทยในฐานะผู้เช่าฉบับลงวันที่ 18 ธันวาคม 2552

2. ข้อตกลงร่วมระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กับอากาศยานรุ่น Airbus A330-300 เลขลำดับจากผู้ผลิต (MSN) 1037 เลขทะเบียนอากาศยานไทย HS TEQ ระหว่างการบินไทย ในฐานะผู้เช่า ป่าสัก ลีสซิ่ง ลิมิเต็ด  ในฐานะผู้กู้สถาบันการเงินต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนต์ อินเวสเมนท์ ในฐานะตัวแทนประจําประเทศและตัวแทนสินเชื่อ อีซีเอ และ บีเอ็นพี พาริบาส์ ในฐานะตัวแทนหลักประกันฉบับลงวันที่ 18 ธันวาคม 2552 ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

3. สัญญาเช่าอากาศยานรุ่น Airbus A330-300 เลขลำดับจากผู้ผลิต (MSN) 1060 เลขทะเบียนอากาศยานไทย HS-TER ระหว่าง ป่าสัก สีสซิ่ง ลิมิเต็ด ในฐานะผู้ให้เช่า และการบินไทย ในฐานะผู้เช่า ฉบับลงวันที่ 18 ธันวาคม 2552

4. ข้อตกลงร่วมระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานรุ่น Airbus A330-300 เลขลำดับจากผู้ผลิต (MSN) 1060 เลขทะเบียนอากาศยานไทย HS TER ระหว่างการบินไทยในฐานะผู้เช่า ป่าสัก ลีสซิ่ง ลิมิเต็ต ในฐานะผู้กู้สถาบันการเงินต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา ธนาคารเครดิต อะกริคอล คอร์ปอเรท แอนต์ อินเวสเมนท์ ในฐานะตัวแทนประจำประเทศและตัวแทนสินเชื่อ อีซีเอ และ บีเอ็นพี พาริบาส์ ในฐานะตัวแทนหลักประกัน ฉบับลงวันที่ 18 ธันวาคม 2552 ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ให้เช้าแอร์บัสการบินไทย

5. สัญญาเช่าอากาศยานรุ่น Airbus A330-300 เลขลำดับจากผู้ผลิต (MSN) 1074 เลขทะเบียนอากาศยานไทย HS-TE5 ระหว่าง ป่าสัก ลีสซิ่ง ลิมิเต็ด  ในฐานะผู้ให้เช่าและการบินไทยในฐานะผู้เช่าฉบับลงวันที่ 18 ธันวาคม 2552

6. ข้อตกลงร่วมระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานรุ่น Airbus A330-300 เลขลำดับจากผู้ผลิต (MSN) 1074 เลขทะเบียนอากาศยานไทย HS TES ระหว่างการบินไทยในฐานะผู้เช่า ป่าสัก ลีสซิ่ง ลิมิเต็ด  ในฐานะผู้กู้สถาบันการเงินต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนด์ อินเวสเมนท์ ในฐานะตัวแทนประจำประเทศและตัวแทนสินเชื่ออีซีเอและ บีเอ็นพี พาริบาส์ ในฐานะตัวแทนหลักประกัน ฉบับลงวันที่ 18 ธันวาคม 2552 ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

7. สัญญาเช่าอากาศยานรุ่น Airbus A330-300 เลขลำดับจากผู้ผลิต (MSN) 1086 เลขทะเบียนอากาศยานไทย HS-TET ระหว่าง ป่าสัก ลีสซิ่ง ลิมิเต็ด  ในฐานะผู้ให้เช่าและการบินไทยในฐานะผู้เข่าฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2553

8. ข้อตกลงร่วมระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานรุ่น Airbus A330-300 เลขลำดับจากผู้ผลิต (MSN) 1086 เลขทะเบียนอากาศยานไทย HS TET ระหว่างการบินไทยในฐานะผู้เช่า ป่าสัก สีสซิ่ง ลิมิเต็ด ในฐานะผู้กู้สถาบันการเงินต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนด์ อินเวสเมนท์ ในฐานะตัวแทนประจำประเทศ และตัวแทนสินเชื่อ อีซีเอและ บีเอ็นพี พาริบาส์ ในฐานะตัวแทนหลักประกัน ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2553 ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

9. สัญญาเช่าอากาศยานรุ่น Airbus A330-300 เลขลำดับจากผู้ผลิต (MSN) 1090 เลขทะเบียนอากาศยานไทย HS-TEU ระหว่าง ป่าสัก ลีสซิ่ง ลิมิเต็ด ในฐานะผู้ให้เช่าและการบินไทยในฐานะผู้เช่าฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2553

10. ข้อตกลงร่วมระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานรุ่น Airbus A330-300 เลขลำดับจากผู้ผลิต (MSN) 1090 เลขทะเบียนอากาศยานไทย HS  TEL ระหว่างการบินไทยในฐานะผู้เช่า ป่าสัก ลีสซิ่ง ลิมิเต็ด ในฐานะผู้กู้สถาบันการเงินต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา ธนาคารเครดิต อะกริกอส คอร์ปอเรท แอนด์ อินเวสเมนท์ ในฐานะตัวแทนประจำประเทศ และตัวแทนสินเชื่ออีซีเอและ บีเอ็นพี พาริบาส์ ในฐานะตัวแทนหลักประกันฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2553 ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

แอร์บัส

11. สัญญาเช่าอากาศยานรุ่น Airbus A330-300 เลขลำดับจากผู้ผลิต (MSN) 1263 oเลขทะเบียนอากาศยานไทย HS-TBA ระหว่าง โบว์ โชเลย์ ลิมิเต็ด พาร์ทเนอร์ชิพ (Beau Soleil Limited Partnership) ในฐานะผู้ให้เช่าและการบินไทยในฐานะผู้เช่าฉบับลงวันที่ 9 พฤษจิกายน 2554 ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

12. สัญญาเช่าอากาศยานรุ่น Airbus A330-300 เลขลำดับจากผู้ผลิต (MSN) 1269 เลขทะเบียนอากาศยานไทย HS-TB8 ระหว่าง โบว์ โซเลย์ ลิมิเต็ด พาร์ทเนอร์ชิพ  ในฐานะผู้ให้เช่าและการบินไทย ในฐานะผู้เข่าฉบับลงวันที่ 9 พฤษจิกายน 2554 ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหนา 290 ของ 303 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม 2560

13. สัญญาเช่าซื้ออากาศยานรุ่น Airbus A33 300 เลขลำดับจากผู้ผลิต (MSN) 1289 เลขทะเบียนอากาศยานไทย HS-TBC ระหว่าง เบญจมาศ ฮายร์เพอร์เชส ลิมิเต็ด ในฐานะเจ้าของและการบินไทย ในฐานะผู้ดำเนินการฉบับลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555

14. สัญญาเช่าอากาศยานรุ่น Airbus A330-300 เลขลำดับจากผู้ผลิต (MSN) 1338 เลขทะเบียนอากาศยานไทย HS-TBD ระหว่าง เอสเอ็นซีไซยูซา 1 บาย  ในฐานะผู้ให้เช่าและการบินไทย ในฐานะผู้เข่าฉบับลงวันที่ 14 กันยายน 2555

15. ข้อตกลงร่วมระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานรุ่น Airbus A330-300 เลขลำดับจากผู้ผลิต (MSN) 1338 เลขทะเบียนอากาศยานไทย HS TBD ระหว่างการบินไทยในฐานะผู้เช่า เอสเอ็นซี ไซยูซา 1 บาย (SNC SIusa 1 Bal) ในฐานะผู้กู้และผู้ให้เช่าสถาบันการเงินต่าง ๆ ตาม ที่ระบุไว้ในสัญญาในฐานะผู้ให้กู้ประเภทเอ ผู้ให้กู้ประเภทปี หรือคู่สัญญาของสัญญาอนุพันธ์ (แล้วแต่กรณี) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้โดยตรง ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนด์ อินเวสเมนท์ ในฐานะผู้ให้กู้ประเภทเอและบี ตัวแทนสินเชื่อตัวแทนหลักประกันธนาคาร ผู้รับผลประโยชน์และตัวแทนหลักประกัน สำหรับส่วนเครื่องบินฉบับลงวันที่ 14 กันยายน 2555

16. สัญญาเช่าอากาศยานรุ่น Airbus A330-300 เลขลำดับจากผู้ผลิต (MSN) 1348 เลขทะเบียนอากาศยานไทย HS-TBE ระหว่าง เอสเอ็นซี ไซยูซา 2 บาย ในฐานะผู้ให้เช่าและการบินไทยในฐานะผู้เช่าฉบับลงวันที่ 16 ตุลาคม 2555

17. ข้อตกลงร่วมระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานรุ่น Airbus A330-300 เลขลำดับจากผู้ผลิต (MSN) 1348 เลขทะเบียนอากาศยานไทย HS TBE ระหว่างการบินไทยในฐานะผู้เช่า เอสเอ็นซีไชยชา 2 บาย  ในฐานะผู้กู้และผู้ให้เช่าสถาบันการเงินต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาในฐานะผู้ให้กู้ประเภทเอผู้ให้กู้ประเภทปี หรือคู่สัญญาของสัญญาอนุพันธ์ (แล้วแต่กรณี) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้กู้โดยตรง ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนด์ อินเวสเมนท์ ในฐานะผู้ให้กู้ประเภทเอ และบี ตัวแทนสินเชื่อตัวแทนหลักประกันธนาคารผู้รับผลประโยชน์ และตัวแทนหลักประกัน สำหรับส่วนของเครื่องบินฉบับลงวันที่ 16 ตุลาคม 2555

18. สัญญาเช่าอากาศยานรุ่น Airbus A330-300 เลขลำดับจากผู้ผลิต (MSN) 1374 เลขทะเบียนอากาศยานไทย HS-TBF ระหว่าง มิโอส เอสเอเอส  ในฐานะผู้ให้เช่าและการบินไทยในฐานะผู้เข่าฉบับลงวันที่ 14 มกราคม 2556

19. ข้อตกลงร่วมระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานรุ่น Airbus A330-300 เลขลำดับจากผู้ผลิต (MSN) 1374 เลขทะเบียนอากาศยานไทย HS TBF ระหว่างการบินไทยในฐานะผู้เช่า มิโฮส เอสเอเอส  ในฐานะผู้กู้และผู้ให้เช่าสถาบันการเงินต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาในฐานะผู้ให้กู้ประเภทเอ ผู้ให้กู้ประเภทปี หรือผู้ให้กู้ประเภทซี (แล้วแต่กรณี) นัททิซิส (Nativis) ในฐานะตัวแทนสินเชื่อตัวแทนหลักประกัน และตัวแทนหลักประกัน สำหรับส่วนของเครื่องบินฉบับลงวันที่ 14 มกราคม 2556

20. สัญญาเช่าอากาศยานรุ่น Airbus A330-300 เลขลำดับจากผู้ผลิต (MSN) 1408 เลขทะเบียนอากาศยานไทย HS-TBG ระหว่าง ธารา ราช เอสเอเอส ในฐานะผู้ให้เช่าและการบินไทยในฐานะผู้เช่าฉบับลงวันที่ 15 เมษายน 2556

การบินไทย99

21. ข้อตกลงร่วมระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานรุ่น Airbus A330-300 เลขลำดับจากผู้ผลิต (MSN) 1408 เลขทะเบียนอากาศยานไทย HS TBG ระหว่างการบินไทยในฐานะผู้เข่า ธารา ราช เอสเอเอส  ในฐานะผู้กู้และผู้ให้เช่าสถาบันการเงินต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา ในฐานะผู้ให้กู้ประเภทเอ ผู้ให้กู้ประเภทปี หรือผู้ให้กู้ประเภทซี (แล้วแต่กรณี) นัททิซิส ในฐานะตัวแทนสินเชื่อตัวแทนหลักประกัน และตัวแทนหลักประกัน สำหรับส่วนของเครื่องบินฉบับลงวันที่ 15 เมษายน 2556

22. สัญญาซ่อมบำรุงเครื่องยนต์และสัญญาอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของอากาศยานรุ่น Airbus A330-300 สัญญาที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานรุ่น Airbus A380-800

23. สัญญาเช่าซื้ออากาศยานรุ่น Airbus A380-800 เลขลำดับจากผู้ผลิต (MSN) 087 เลขทะเบียนอากาศยานไทย HS-TUA ระหว่าง สายบุรีโฮร์เพอร์เซสลิมิเต็ด  ในฐานะเจ้าของและการบินไทยในฐานะผู้ดำเนินการฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2555

24. ข้อตกลงร่วมระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานรุ่น Airbus A380-800 เลขลำดับจากผู้ผลิต (MSN) 087 เลขทะเบียนอากาศยานไทย HS TUA ระหว่างการบินไทยในฐานะผู้ดำเนินการ สายบุรีไอร์เพอร์เซสลิมิเต็ด ในฐานะผู้กู้ ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ ลิมิเต็ด ในฐานะผู้ให้กู้อีซีเอตั้งเดิม บีเอ็นพีพาริบาส์ สาขาสิงคโปร์ ในฐานะตัวแทนประจำประเทศตัวแทนสินเชื่ออีซีเอ และตัวแทนหลักประกันฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2555

25. สัญญาเช่าชื่ออากาศยานรุ่น Airbus A380-800 เลขลำดับจากผู้ผลิต (MSN) 087 เลขทะเบียนอากาศยานไทย HS-TUA ระหว่าง สายบุรีไอร์เพอร์เขสลิมิเต็ด ในฐานะเจ้าของ และการบินไทย ในฐานะผู้ดำเนินการฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2555

26. สัญญาเช่าซื้ออากาศยานรุ่น Airbus A380-800 เลขลำดับจากผู้ผลิต (MSN) 093 เลขทะเบียนอากาศยานไทย HS-TUB ระหว่าง คีรีรัฐ อายร์เพอร์เซส ลิมิเต็ด  ในฐานะเจ้าของ และการบินไทย ในฐานะผู้ดำเนินการฉบับลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555

27. ข้อตกลงร่วมระหว่างทุกฝ่ายเกี่ยวข้องกับอากาศยานรุ่น Airbus A380-800 เลขลำดับจากผู้ผลิต (MSN) 093 เลขทะเบียนอากาศยานไทย HS TUB ระหว่างการบินไทยในฐานะผู้ดำเนินการ คีรีราชโฮร์ เพอร์เชส ลิมิเต็ด ในฐานะผู้กู้ ซิตี้แบงก์ เอ็นเอ สาขาลอนดอน ในฐานะผู้ให้กู้สินเชื่ออีซีเอดั้งเดิม ซิตี้แบงก์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนประจำประเทศและตัวแทนสินเชื่ออีซีเอ และ นาทิซิส ในฐานะตัวแทนหลักประกันฉบับลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555

28. สัญญาเช่าซื้ออากาศยานรุ่น Airbus A380-800 เลขลำดับจากผู้ผลิต (MSN) 1๓ เลขทะเบียนอากาศยานไทย HS-TUC ระหว่าง คีรีรัฐ ฮายร์เพอร์เชส ลิมิเต็ด ในฐานะเจ้าของ และการบินไทย ในฐานะผู้ดำเนินการฉบับลงวันที่ 20 ธันวาคม 2555

29. ข้อตกลงร่วมระหว่างทุกฝ่ายเกี่ยวข้องกับอากาศยานรุ่น Airbus A380-800 เลขลำดับจากผู้ผลิต (MSN) 100 เลขทะเบียนอากาศยานไทย HS TUC ระหว่างการบินไทยในฐานะผู้ดำเนินการ คีรีราช ไอร์เพอร์เชส ลิมิเต็ด  ในฐานะผู้กู้บาเยอริซแลนเดสแบงค์ ในฐานะผู้ให้กู้อีซีเอตั้งเติม ซิตี้แบงก์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนประจำประเทศและตัวแทนสินเชื่ออีซีเอ และ นาทีซิส ในฐานะตัวแทนหลักประกันฉบับลงวันที่ 10 ธันวาคม 2555

30. สัญญาเช่าซื้ออากาศยานรุ่น Airbus A380-800 เลขลำดับจากผู้ผลิต (MSN) 122 เลขทะเบียนอากาศยานไทย HS-TUD ระหว่าง จามจุรี โฮร์เพอร์เชสเคสิกเนจแอกทิวิต คอมพานี  ในฐานะเจ้าของและการบินไทยในฐานะผู้ดำเนินการฉบับลงวันที่ 15 มีนาคม 2556

31. ข้อตกลงร่วมระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานรุ่น Airbus A380-800 เลขลำดับจากผู้ผลิต (MSN) 122 เลขทะเบียนอากาศยานไทย HS TUD ระหว่างการบินไทยในฐานะผู้ดำเนินการ จามจุรีโฮร์เพอร์เชสเคสิกเนจแอกทิวิตคอมพานี  ในฐานะผู้กู้ ลา บางเกอะ โปสตาล เครดิต อ็องเทรอะปริสต์ ในฐานะผู้ให้กู้อีซีเอเริ่มต้น โซซิเอเต้ เจเนเรล ในฐานะตัวแทนประจำประเทศตัวแทนสินเชื่ออีซีเอ และตัวแทนหลักประกัน ฉบับลงวันที่ 15 มีนาคม 2556

32. สัญญาซ่อมบำรุงเครื่องยนต์และสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของอากาศยานรุ่น Airbus A380-300 a

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight