ดูหนังออนไลน์
Business

เห็นผลทันตา! ห้ามขายเหล้า ปิดผับบาร์ งดสังสรรค์ สกัดโควิด ช่วยหยุดคนดื่ม 50%

มาตรการห้ามขายเหล้า ปิดผับบาร์ งดสังสรรค์ สกัดโควิด-19 ช่วยหยุดคนดื่ม 50% สสส. รณรงค์หยุดดื่ม หยุดเชื้อ เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ ลดปัญหาครอบครัว

ศ.ดร.พญ.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) เปิดเผยว่า การระบาดของโควิด-19 เมื่อปี 2563 จากการระบาดของโควิด-19 เมื่อปี 2563 ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ได้สนับสนุนทุนวิจัยให้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ศึกษาผลกระทบของการแพร่ระบาดต่อสถานการณ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย

ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์ ผู้ประกอบการ พนักงานในสถานบันเทิง ร้านอาหาร และผู้ค้าขาย จำนวน 640 ราย พบว่า การที่รัฐบาลได้ประกาศใช้มาตรการปิดเมือง และออกมาตรการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 พบว่า ประชาชน 50% หยุดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และดื่มลดลงอีก 30-40%

ผลสำรวจดังกล่าว สะท้อนว่า มาตรการควบคุมโควิด-19 ด้วยการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สั่งปิดสถานบันเทิง และงดพฤติกรรมเสี่ยงในงานรื่นเริง มีผลทำให้ตัดวงจรระบาดของโควิด-19 ได้

ขณะเดียวกัน แม้มาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปิดสถานบันเทิง จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่จากผลงานวิจัยพบว่า มีผู้ประกอบการจำนวนมากพลิกวิกฤติเป็นโอกาส ปรับรูปแบบการให้บริการในร้าน ด้วยการเปลี่ยนไปขายสินค้าชนิดอื่น และเปลี่ยนช่วงเวลาขายให้เหมาะสม ทำให้หลายธุรกิจไปต่อได้ เมื่อมีการวางแผนรับมือที่มีประสิทธิภาพ

ศ.ดร.พญ.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย

นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวเพิ่มเติมว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยังทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ แพร่เชื้อ และทำลายระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้ต่อสู้กับเชื้อโควิด-19 ยากกว่าคนที่ไม่ดื่ม อีกทั้ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยังเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วย สร้างภาระทางสุขภาพในระบบบริการสาธารณสุข และบุคลากรทางการแพทย์

จากการศึกษาผลการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต่อความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นในสถานการณ์โควิด-19 พบปัญหาที่เกิดขึ้นจากฤทธิ์น้ำเมา 4 ปัจจัย ได้แก่

1. ข้อมูลวิชาการจำนวนมากชี้ชัดว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลกระทบต่อความรุนแรง การทำร้ายร่างกาย และการทารุณกรรมเด็ก

2. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นตัวเร่งและเสริมความรุนแรงในชีวิตคู่

3. การดื่มที่มาจากความเครียดจะส่งผลต่อสุขภาพจิต ทำให้กระทบกับหน้าที่การงานและปัญหาการเงิน

4. นโยบายปิดเมืองหลายประเทศทั่วโลก พบว่า การดื่มที่บ้านทำให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานได้น้อยลง

รุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ

“การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ ล้มตาย เช่น อุบัติเหตุบนท้องถนน การพลัดตกหกล้ม การจมน้ำ และยังส่งผลกระทบทางสังคมมากมาย เช่น ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทในที่สาธารณะ และสร้างปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ขณะที่โควิด-19 ระลอกนี้ พบพฤติกรรมเสี่ยงที่เพิ่มวงจรการระบาดคือ การดื่มในสถานบันเทิงและงานรื่นเริง จึงอยากย้ำให้ทุกคน หยุดดื่ม หยุดเชื้อ เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์และประเทศไทย ให้มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยที่จำเป็นได้มากขึ้น” นางสาวรุ่งอรุณ กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม