ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ศบค.ชุดเล็ก ฟันฉับ! หลังเที่ยงคืนวันนี้ ปิดผับบาร์ อาบอบนวด 41 จังหวัด ยาว 14 วัน

ศบค.ชุดเล็ก ออกคำสั่ง ปิดผับบาร์ อาบอบนวด 41 จังหวัด เริ่มเลยพรุ่งนี้ ถึง 23 เม.ย. พร้อมให้อำนาจจังหวัด สั่งปิด หรือผ่อนคลายในพื้นที่ตามสถานการณ์

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้เรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับ สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 โดย ศบค.ชุดเล็ก ได้แจ้งที่ประชุม ว่า ในช่วงบ่ายวันนี้ จะออกข้อกำหนด ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 เป็นฉบับที่19 หนึ่งในนั้นคือ การ ปิดผับบาร์ อาบอบนวด 41 จังหวัด โดยมีรายละเอียด 3 ประเด็นสำคัญ ดังนี้

ปิดผับบาร์ อาบอบนวด 41 จังหวัด

1. การปิด สถานบริการ หรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค โดยให้แก่สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการสถานบันเทิง, ผับ, บาร์, คาราโอเกะ, สถานประกอบกิจการอาบน้ำ, สถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้ปิดบริการชั่วคราวอย่างน้อย 14 วัน นับตั้งแต่หลังเที่ยงคืนวันนี้ หรือเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 – 23 เม.ย. ใน 41 จังหวัด

2. การพัฒนาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการ เพื่อให้การบริหารจัดการ และการบังคับใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด และสถานที่เสี่ยงต่อ โควิด-19

ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัด โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพฯ หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เสนอต่อ ศบค.ชุดเล็ก เพื่อตรวจสอบกลั่นกรอง และประเมินความเหมาะสม ก่อนเสนอนายกรัฐมนตรี ในการพิจารณาอนุญาต ให้ผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการ กับสถานที่ ที่ได้มีคำสั่งให้เปลี่ยนเป็นการชั่วคราว ตามข้อ 1 หรือในกรณีที่สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง สามารถเสนอ เพื่อเปลี่ยนแปลง ผ่อนคลายการบังคับใช้ได้

3. ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง และพนักงานเจ้าหน้าที่อื่น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ประสานการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด และเพิ่มความเข้มงวด ในการตรวจพื้นที่สถานที่กิจการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค อย่างสม่ำเสมอ

และให้อำนาจ แนะนำ ตักเตือน ห้ามปราม และมีอำนาจกำหนดระยะเวลา เพื่อให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เจ้าของ หรือผู้จัดการสถานที่ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งให้อำนาจ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ สามารถสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ หรือแนวทางปฏิบัติ ที่นายกรัฐมนตรีกำหนด

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ 10 เมษายนเป็นต้นไป

ปิดผับบาร์ อาบอบนวด 41 จังหวัด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ 41 จังหวัดดังกล่าว ได้แก่

1. กรุงเทพมหานคร

2. กาญจนบุรี

3. ขอนแก่น

4. จันทบุรี

5. ฉะเชิงเทรา

6. ชลบุรี

7. ชัยภูมิ

8. ชุมพร

9. เชียงราย

10. เชียงใหม่

11. ตาก

12. นครนายก

13. นครปฐม

14. นครราชสีมา

15. นครศรีธรรมราช

16. นนทบุรี

17. นราธิวาส

18. บุรีรัมย์

19. ปทุมธานี

 

20. ประจวบคีรีขันธ์

21. ปราจีนบุรี

22. เพชรบุรี

23. เพชรบูรณ์

24. ภูเก็ต

25. ยะลา

26. ระนอง

27. ระยอง

28. ราชบุรี

29. ลพบุรี

30. ลำปาง

31. เลย

32. สงขลา

33. สมุทรปราการ

34. สมุทรสงคราม

35. สมุทรสาคร

36. สระแก้ว

37. สระบุรี

38. สุพรรณบุรี

39. สุราษฎร์ธานี

40. อยุธยา

41. อุดรธานี

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT