ดูหนังออนไลน์
Business

เตรียมชง ครม. ของบเพิ่ม 5 พันล้าน จ่าย ‘ประกันราคายางพารา’ งวด 5 – 6

เงินไม่พอ! กระทรวงเกษตรฯ เตรียมชง ครม. ของบเพิ่ม 5 พันล้าน จ่าย “ประกันราคายางพารา” งวด 5 – 6 เผยล่าสุดโอนประกันรายได้ไปแล้ว 96%

นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 ว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน สถานการณ์ราคายางพารามีความผันผวน ไม่สอดคล้องกับคาดการณ์ราคายางพารา ณ ช่วงเวลาที่จัดทำโครงการประกันรายได้เกษตรกรฯ เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

ประกันราคายางพารา งวด 5 - 6

โดยจากการคำนวณประเมินสถานการณ์ราคายาง ณ ปัจจุบัน คาดการณ์ว่าจะต้องใช้งบประมาณในการชดเชยส่วนต่าง ประกันราคายางพารา งวด 5 – 6 วงเงินงบประมาณ 5,265.295 ล้านบาท ซึ่งเกินวงเงินที่เคยได้รับอนุมัติเบื้องต้น

ที่ประชุมฯ จึงมีมติเห็นชอบขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน 4,990.435 ล้านบาท แบ่งเป็น งบประมาณสำหรับประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง 4,880.621 ล้านบาท และงบประมาณสำหรับชดเชยต้นทุนเงินในอัตราเงินฝากประจำ 12 เดือนของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) บวก 1 ภายในวงเงินไม่เกิน 109.814 ล้านบาท

 

“ประกันรายได้” จ่ายไปแล้ว 96%

นายประยูรกล่าวต่อว่า ตามที่ ครม. มีมติให้ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 นั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้มีการกำหนดเป้าหมายเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,834,087 ราย แบ่งเป็น

  • เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. จำนวน 1,142,294 ราย
  • เกษตรกรที่แจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับ กยท. จำนวน 419,060 ราย
  • คนกรีดยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. จำนวน 272,733 ราย

ยางพารา

ทั้งนี้ ได้กำหนดระยะเวลาการชดเชยรายได้จำนวน 6 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม 2563, ครั้งที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2563, ครั้งที่ 3 เดือนธันวาคม 2563, ครั้งที่ 4 เดือนมกราคม 2564, ครั้งที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 และครั้งที่ 6 เดือนมีนาคม 2564 ซึ่งจะมีการจ่ายเงินในเดือนถัดไปในแต่ละครั้ง

สำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้มีการสั่งจ่ายเงิน ประกันรายได้ ไปแล้ว ในงวดที่ 1 – 4 จำนวน 9,333.321 ล้านบาท ตามข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 หรือคิดเป็น 96.04% ของวงเงินงบประมาณเงินชดเชยที่ ครม. อนุมัติ ทั้งหมด 9,717.995 ล้านบาท

 

วิธีเช็คสิทธิ์รับส่วนต่าง

แต่สำหรับเกษตรกรที่ยังสงสัยว่า ตนเองมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ประกันรายได้ เกษตรกรชาวสวนยาง เฟสที่ 2 หรือไม่? ก็สามารถตรวจสอบได้ง่ายๆ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  • เข้าเว็บไซต์ www.rubber.co.th คลิกที่นี่
  • คลิกเลือกประเภท “บุคคลธรรมดา”
  • คลิกเลือกโครงการ “ตรวจสอบ ประกันรายได้ ระยะที่ 2”
  • กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
  • กดปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูล”

 ประกันรายได้ยางพารา

ทั้งนี้ หากเกษตรกรมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการ ประกันรายได้ หรือไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียน สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สำนักงานใหญ่, กยท. จังหวัด และ กยท. สาขา ทั่วประเทศ

อ่านข่าวเพิ่มเติม