Business

จี้ ‘การบินไทย’ ทบทวนโยกผู้บริหาร ถามหาธรรมาภิบาลตั้ง ‘ภรรยาประธานบอร์ด’

“สหภาพฯ การบินไทย” ส่งหนังสือจี้ “ชาญศิลป์” ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหาร ยุติปัญหาวิกฤติศรัทธาในองค์กร พนักงานอัดเลื่อนขั้น “ภรรยาประธานบอร์ด” ไม่เหมาะสม 

รายงานข่าวจาก สหภาพแรงงานการบินไทย (สร.กบท.) แจ้งว่า วันนี้ (9 ต.ค. 63) สหภาพฯ ได้เข้าร่วมการประชุมพนักงาน (Staff Meeting) ที่มีนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD) การบินไทย เข้าร่วมประชุมชี้แจงสถานการณ์บริษัทต่อพนักงาน

โดยสหภาพฯ ได้รณรงค์แต่งชุดดำเพื่อประท้วงการทำงานของฝ่ายบริหารหลายประเด็น เช่น การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงล็อตใหม่, การไม่ลงโทษผู้บริหารระดับสูงล็อตเดิม ทั้งที่มีผลสอบเรื่องส่อแววทุจริต รวมถึงสอบถามความชัดเจนเรื่องทิศทางของสายการบินไทยสมายล์ ซึ่งเป็นบริษัทลูกที่มีผลขาดทุนอย่างต่อเนื่อง

การบินไทย ภรรยาประธานบอร์ด

ในวันนี้ ตัวแทนสหภาพฯ ได้ยื่นหนังสือเรื่อง “ขอให้พิจารณาทบทวนการตั้งตั้งโยกย้าย” ถึงรักษาการ DD มีเนื้อหาว่า

จากกรณีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน จากผู้จัดการกอง (ระดับ 9) ขึ้นดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการฝ่าย (ระดับ 10) เป็นเหตุให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทั้งจากภายในและภายนอก และยังบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อการบริหารองค์กรในภาวะวิกฤติอีกด้วย

เนื่องจากการปรับโครงสร้างเพื่อลดขนาดองค์กร ปรับปรุงตำแหน่งงาน และลดจำนวนพนักงานในขั้นตอนการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟู ที่ได้ประกาศต่อสาธารณชนแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนใดๆ ที่จะต้องแต่งตั้งโยกย้ายบุคคลขึ้นสู่ตำแหน่งก่อนการปรับโครงสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูและหารายได้

ในขณะที่บริษัทอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ ความสามัคคีระหว่างฝ่ายบริหารกับพนักงาน และระหว่างพนักงานด้วยกันเองมีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะทำให้แผนฟื้นฟูประสบความสำเร็จ สิ่งใดที่จะส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจของพนักงานโดยรวม ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของเจ้าหนี้และส่งผลเสียหายต่อภาพลักษณ์องค์กรคุณธรรม ไม่ควรจะเกิดขึ้นด้วยประกาศทั้งปวง

สหภาพฯ จึงขอให้ท่านทบทวนคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าว เพื่อยุติปัญหาวิกฤติศรัทธาที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรุนแรง เพื่อความสามัคคีในองค์กร ร่วมมือกันทำให้การบินไทยกลับมาเป็นสายการบินแห่งชาติที่มั่นคง ยั่งยืน เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นายนพพล วงษ์กระจ่าง

ประธานสหภาพแรงงาน การบินไทย

การบินไทย ภรรยาประธานบอร์ด

ว่อนเน็ต! ถามหา “ธรรมาภิบาล” การบินไทย 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การแต่งตั้งผู้บริหารล็อตใหม่กำลังเป็นประเด็นร้อนในการบินไทย เนื่องจากมีการแต่งตั้ง นางพงศ์อุมา ดิษยะศริน ผู้จัดการกองบริหารทรัพยากรและสนับสนุนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยความมั่นคงและมาตรฐานการบิน (JO) ซึ่งเป็นภรรยาของ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ประธานกรรมการ (บอร์ด) การบินไทย ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (รักษาการ 4F)

ทั้งนี้ มีการแชร์ข้อมูลในกลุ่มพนักงานการบินไทยที่ไม่พอใจในเรื่องนี้ว่า การแต่งตั้งดังกล่าวไม่เหมาะสมและส่อแววเป็นการใช้สายสัมพันธ์ส่วนตัว เนื่องจากตั้งแต่พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน เข้าดำรงตำแหน่งบอร์ดการบินไทย ก็ยังไม่เห็นผลงานการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปแบบ แต่กลับเห็นว่าภรรยาของพลอากาศเอกชัยพฤกษ์ได้รับการเลื่อนตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง

ย้อนไปปี 2562 พลอากาศเอกชัยพฤกษ์ ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศและดำรงตำแหน่งรองประธานบอร์การบินไทย ก็ปรากฎว่า นางพงศ์อุมาได้รับการเลื่อนตำแหน่งจาก “ข้ามห้วย” จากฝ่ายวางแผนระดับ 8 ไปดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองระดับ 9 ในฝ่ายมาตรฐานความปลอดภัย

ที่สำคัญคือ ตลอดปีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ ได้รับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์สูงขึ้น นางพงศ์อุมากลับได้รับสิทธิพิเศษในฐานะ “นายก สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ไม่ต้องทำงานตามหน้าที่ในบริษัท การบินไทย

พงศ์อุมา ดิษยะศริน
พงศ์อุมา ดิษยะศริน ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊กชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 2

นางพงศ์อุมาเพียงแค่เข้ามารูดบัตรบันทึกเวลาทำงานที่บริษัท การบินไทย ในช่วงเช้าของทุกวัน แล้วออกไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งภรรยาผู้บัญชาการทหารอากาศต่อ

ต่อมาเมื่อพลอากาศเอกชัยพฤกษ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานบอร์ดการบินไทย ก็มีการแต่งตั้งนางพงศ์อุมา ภรรยาประธานบอร์ด ให้ดำรงตำแหน่งระดับ 10 รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (รักษาการ 4F) 

การได้รับแต่งตั้งให้ได้รับการเลื่อนตำแหน่งทุกปี จึงขัดกับหลักธรรมาภิบาลของการบินไทย เนื่องจากหลายฝ่ายมองว่า นางพงศ์อุมาไม่มีคุณสมบัติและความสามารถเพียงพอที่จะได้รับเลื่อนตำแหน่ง รวมถึงยังนำเวลาทำงานในการบินไทย ไปปฏิบัติหน้าที่อื่นด้วย

 

“ชาญศิลป์” แจงแต่งตั้งผู้บริหารจาก “ความสามารถ”

ทั้งนี้ เมื่อวาน (8 ต.ค. 63) นายชาญศิลป์ รักษาการ DD การบินไทย ได้ออกมาชี้แจงเรื่องการแต่งตั้งผู้บริหารกว่า 60 คน รวมถึง นางพงศ์อุมา ดิษยะศริน ภรรยาประธานบอร์ด

โดยนายชาญศิลป์ยืนยันว่า ขอให้พนักงานเข้าใจ การแต่งตั้งใครนั้น ตนไม่ได้ดูนามสกุล การแต่งตั้งมีกรรมการระดับผู้ช่วยฯ 7 คน เข้ามาเลือกจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่ทำงานได้ สำหรับการแต่งตั้งรอบนี้ ก็เป็นการแต่งตั้งเพื่อทดแทนผู้บริหารที่เกษียณอายุในเดือนกันยานยน 2563 ที่ผ่านมา เพื่อขับเคลื่อนการทำงานของการบินไทย

ด้านทิศทางของสายการบินไทยสมายล์นั้น บอร์ดการบินไทยไม่มีแผนที่จะยุบสายการบินไทยสมายล์ ซึ่งเป็นบริษัทลูกที่การบินไทยถือหุ้น 100% จึงขอให้ลูกค้าและซัพพลายเออร์สบายใจ

อ่านข่าวเพิ่มเติม