Business

Dow ติดอันดับ 22 องค์กรที่ให้ความสำคัญกับ ‘ความแตกต่าง’ ของบุคลากร

ดาว (Dow) ผู้นำด้านแมทีเรียล ไซแอนซ์ (Materials Science) ระดับโลก ได้รับการจัดอันดับจาก DiversityInc ให้ติดอันดับที่ 22 จาก 50 บริษัทที่ให้ความสำคัญกับความหลายหลากในองค์กร ถือเป็นปีที่สามติดต่อกันที่ Dow อยู่ใน 50 อันดับแรก แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท ที่มีต่อการดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญและคุณค่ากับความหลากหลาย และยอมรับความแตกต่างของบุคคลากร

CF7B769B 7C68 4FC7 8764 E2E10BCB2653

นอกจากนี้ DiversityInc ยังจัดให้ Dow อยู่ในลำดับที่ 2  เรื่องการจัดตั้งเครือข่ายพนักงาน ลำดับที่ 3 ในเรื่องการใช้ซัพพลายเออร์ที่มีความหลากหลาย เป็น 1 ใน 16 บริษัทที่ส่งเสริมบุคลากรที่ทุพพลภาพ และเป็น 1 ใน 29 บริษัทที่ให้ความเท่าเทียมกับกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศอีกด้วย

“ในฐานะตัวแทนพนักงานของบริษัทที่ดำเนินงานต่าง ๆ ด้านความหลากหลายและความแตกต่างของบุคคลากรทั่วโลก เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการยกย่องจาก DiversityInc ในครั้งนี้ และถือเป็นการประเมินที่สำคัญจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งเราจะใช้วัดความก้าวหน้าและวางแผนการดำเนินงานเรื่องนี้ในอนาคตต่อไป” จิม ฟิทเทอร์ลิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Dow ระบุ

Dow ยังคงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนเครือข่ายพนักงานทั่วโลกทั้ง 10 กลุ่ม ซึ่งดำเนินงานสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน และขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จตามที่วางไว้

C5A6876A A82A 4054 8438 ED7DF7FF5768
จิม ฟิทเทอร์ลิง

“การที่ได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้ถือเป็นการยืนยันความสำเร็จอีกขั้นของเราในการดำเนินงานด้านความหลากหลาย และยอมรับความแตกต่างของบุคลากร และชี้ให้เห็นว่าเรายังจะต้องปรับปรุงในส่วนใดให้ดีขึ้น” คาเรน เอส คาร์เธอร์ ประธานบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท Dow กล่าว

รางวัลนี้ไม่เพียงสำคัญต่อบริษัท  แต่ยังเกิดจากลูกค้า ซัพพลายเออร์ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ที่มีส่วนสำคัญกับความสำเร็จดังกล่าว

ทั้งนี้ DiversityInc ได้จัดลำดับดังกล่าวทุกปีมาตั้งแต่ปี  2544 โดยพิจารณาบริษัทที่มีพนักงานมากกว่า 1,000 คนในสหรัฐ ในด้านการจัดการความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคลากร ซึ่งมีการทำแบบสำรวจกว่า 200 คำถามที่ติดตาม และเชื่อมโยงผลลัพธ์ของทรัพยากรบุคคลกับวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ใช้ส่งเสริมความก้าวหน้าของกลุ่ม ที่มีบทบาทต่ำกว่าในสถานที่ทำงาน เช่น ผู้หญิง ชนกลุ่มน้อย ผู้ทุพพลภาพ กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ และทหารผ่านศึก

การจัดอันดับดังกล่าวยังคำนึงถึงปัจจัยหลายประการ เช่น การพัฒนาความสามารถ การสรรหาบุคลากร ความหลากหลายของซัพพลายเออร์ และความมุ่งมั่นของผู้นำระดับสูงในการให้คุณค่ากับความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคลากร เป็นต้น

Dow ยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานเรื่องความหลากหลายและความแตกต่างของบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ สามารถติดตามในรายงาน SHINE 2019