ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘ศิริราช’ ยันผู้ป่วยโควิด 6 คน ติดเชื้อจากชุมชน ไม่ใช่ในโรงพยาบาล

หมอประสิทธิ์ ยันพบผู้ติดเชื้อโควิดใน รพ.ศิริราช 6 คน เป็นบุคลากรส่วนสนับสนุน ติดเชื้อจากชุมชนที่พักอาศัย ไม่ได้ติดเชื้อจากโรงพยาบาล คัดกรองกักตัวเข้าข่ายผู้สัมผัสทั้งหมด

ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า จากกรณีพบผู้ติดเชื้อเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลศิริราช นั้น จากการสอบสวนโรคพบว่า ผู้ติดเชื้อเป็นบุคลากรที่ปฎิบัติงานในส่วนสนับสนุน ไม่ได้มีหน้าที่ในการให้บริการรักษาผู้ป่วย และเป็นการติดเชื้อมาจากชุมชนที่พักอาศัย

ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ตรวจคัดกรองกลุ่มบุคคล ที่เข้าข่ายสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ซึ่งเป็นคนที่มีความเสี่ยงสูง 4 คน ปรากฏว่าพบการติดเชื้อ 3 คน จึงรับตัวผู้ติดเชื้อทั้งหมด พักรักษาตัวในโรงพยาบาลทันที พร้อมทั้งตรวจคัดกรองผู้ที่เข้าข่ายสัมผัสโรคกับผู้ติดเชื้อ หรือผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่ไม่มีอาการ จำนวน 50 คน พบติดเชื้ออีก 2 คน จึงรับตัวไว้รักษาในโรงพยาบาล รวมทั้งสิ้น 6 คน

ส่วนอีก 48 คน ในกลุ่มเข้าข่ายสัมผัสผู้ติดเชื้อ ให้งดการปฏิบัติงาน และกักตัวที่บ้านหรือสถานที่ที่โรงพยาบาลจัดให้ ทั้งนี้ขอยืนยันว่า ผู้ติดเชื้อทั้ง 6 คน ไม่ได้ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ยังตรวจคัดกรองผู้ที่เข้าข่ายสัมผัสโรคกับผู้ติดเชื้อ ที่มีความเสี่ยงปานกลาง จำนวน 20 คน ที่ไม่มีอาการ ให้งดการปฏิบัติงาน กักตัวที่บ้าน หรือสถานที่ที่โรงพยาบาลจัดให้ และตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำที่ไม่มีอาการ จำนวน 4 คน โดยแนะนำให้ใส่หน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่อง ส่วนบุคลากรผู้สัมผัสอื่นๆ ที่อยู่ภายในโรงพยาบาล จำนวน 44 คน ทั้งหมดอยู่ระหว่างรอผลตรวจ NP swab และกักกันโรคตามแนวทางที่กำหนด

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา

ขณะที่ รพ.ศิริราช ได้ทำความสะอาดตึกอดุลยเดชวิกรม ซึ่งเป็นตึกที่ผู้ติดเชื้อปฏิบัติงานอยู่ ซึ่งตึกนี้ไม่ได้เป็นตึกที่ให้บริการผู้ป่วยโดยตรง การทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ประกอบด้วย พื้นที่ส่วนกลาง ราวบันได ลิฟต์และปุ่มลิฟต์ และมือจับประตูทุกชั้น

พร้อมกันนี้ ยังมีมาตรการลดจำนวนผู้ป่วยเพื่อลดความแออัด ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค รวมทั้งให้บุคลากรปฏิบัติงานจากบ้านได้ (work from home) แต่ยังคงมาตรฐานระดับสูงในการรักษา จึงขอให้ผู้มารับบริการและญาติ รวมทั้งประชาชนทั่วไปมีความมั่นใจในมาตรฐานการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศิริราช

ขณะเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและญาติ รวมถึงผู้เข้ามาติดต่อในโรงพยาบาลศิริราช ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. สวมใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาล

2. งดการเข้าเยี่ยมผู้ป่วย ในกรณีต้องเฝ้าไข้ ขอให้ผู้มาเฝ้าไข้ สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาล

3. ผู้มารับบริการหากมีความเสี่ยง หรือสงสัยว่าอาจติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที

“คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จะติดตามอาการของผู้ถูกคัดกรองทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง และจะแจ้งความคืบหน้าต่อไป ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง”ศ.นพ.ประสิทธิ์ กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT