ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘จีน’ สั่งหน่วยงานท่องเที่ยวคุมเข้มโควิด-19 ระบาด ช่วงใบไม้ร่วง-ฤดูหนาว“จีน” สั่งหน่วยงานท่องเที่ยวคุมเข้ม “ไวรัสโควิด-19” ระบาด ช่วงฤดูใบไม้ร่วง-ฤดูหนาว ย้ำยังไม่ให้กรุ๊ปทัวร์ออกนอกประเทศ

กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจีนเรียกร้องให้หน่วยงานท่องเที่ยวทั่วประเทศกระชับมาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-19 ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวให้เข้มงวดขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อที่เกิดขึ้นประปรายและการระบาดในท้องถิ่น

ประกาศฉบับหนึ่งที่ออกโดยกระทรวงระบุว่า ขณะนี้ยังคงไม่อนุญาตให้มีกรุ๊ปทัวร์เดินทางออกนอกประเทศ

จีน โควิด ฤดูหนาว

กระทรวงได้ขอให้หน่วยงานท่องเที่ยวในท้องถิ่นดำเนินมาตรการที่แตกต่างกันไปให้สอดรับกับข้อกำหนดการป้องกันการแพร่ระบาด พร้อมเรียกร้องให้สถานที่ท่องเที่ยวระดับ A โรงแรมติดดาว และตัวแทนท่องเที่ยว ปรับปรุงมาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดให้เป็นวิถีปกติ

กระทรวงยังกำหนดให้มีการตรวจสุขภาพในหมู่เจ้าหน้าที่ การระบายอากาศ และฆ่าเชื้อโรคในสถานที่ท่องเที่ยวอย่างสม่ำเสมอ

หน่วยงานท่องเที่ยวในท้องถิ่นควรเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานด้านการควบคุมโรค และส่งนักท่องเที่ยวที่มีอาการน่าสงสัยไปกักกันตัวโดยเร็วที่สุด เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสที่อาจเกิดขึ้น

นอกจากนี้ กระทรวงยังเรียกร้องให้ขยายการประชาสัมพันธ์และการฝึกอบรม เพื่อสร้างความตระหนักโดยทั่วกัน

ที่มีสำนักข่าวซินหัว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team