Politics

‘บุญยิ่ง’ ส.ส.ราชบุรี ร่วมแก้ปัญหา ‘วัชพืช-น้ำเน่าเสีย’

“ส.ส.บุญยิ่ง” ราชบุรี เขต 2 พปชร. ประสานชลประทานราชบุรี ร่วมมือกับประชาชน ช่วยกันกำจัดวัชพืชและบำบัดน้ำเน่าเสียในอ่างเก็บน้ำบ้านเนินทอง เตรียมรองรับปัญหาภัยแล้ง

นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ส.ส. ราชบุรี เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วยนายสุริยา วัดน้อย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานราชบุรี และทีมงานนายช่าง ลงพื้นที่บ้านเนินทอง ตำบลทุ่งหลวง และ ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เพื่อติดตามความคืบหน้า การแก้ไขปัญหาอ่างเก็บน้ำบ้านเนินทอง ที่ประชาชนร้องเรียนมาว่า มีปัญหาวัชพืช ทำให้น้ำในอ่างเก็บน้ำเน่าเสีย  จนไม่สามารถใช้การได้ สร้างความเดือดร้อนมาก

จากการตรวจสอบพบว่า มีผักตบชวาหนาแน่นมาก จึงได้ประสานไปยังนายสุชาติ กาญจนวิลัย ผู้อำนวยการโครงการกรมชลประทานราชบุรี ส่งเครื่องจักรเข้ามาในพื้นที่ ประกอบด้วย รถแบคโฮ และเรือกำจัดผักตบชวา ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่เข้ามาทำงานและเกิดประโยชน์มาก

นางบุญยิ่ง กล่าวว่า การขุดลอกกำจัดวัชพืช และบำบัดน้ำเน่าเสีย เริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 24-29 สิงหาคม 2563 ขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย ปัจจุบันประชาชนได้กลับมาใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำเนินทองได้เป็นอย่างดี และยังได้ความร่วมมือจากนายสมาน รุ่งจำรัส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 รวมถึงจิตอาสาและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำ บนพื้นที่ประมาณ 30 ไร่

การดำเนินการครั้งนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชน และเกษตรกรกว่า 80 ครัวเรือน ที่ส่วนใหญ่ปลูกพืชผักตามฤดูกาลประมาณ 500 ไร่ ได้ใช้น้ำในอ่างเก็บน้ำดังกล่าวในการอุปโภคบริโภค และผลิตประปาในหมู่บ้าน พร้อมทั้งทำเกษตรกรรม ตลอดจนเตรียมกักเก็บน้ำในฤดูฝน เพื่อแก้ใขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อีกด้วย

“ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่ให้ความร่วมมืออย่างดี และยังได้ร่วมกันทำอาหารเลี้ยงอีกด้วย ซึ่งเป็นความร่วมมือช่วยกันทำงานด้วยความสามัคคีในชุมชนแห่งนี้ และขอขอบคุณทีมงานท้องถิ่นท้องที่ทุกๆ ท่านที่รับเรื่องประสานงาน ในดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืชและบำบัดน้ำเน่าเสียจนแล้วเสร็จ” นางบุญยิ่ง กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team