ดูหนังออนไลน์
Business

ลืมรหัส ATM ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-บัตรคนจน’ มาทางนี้ ตั้งใหม่ง่ายๆ ด้วยตัวเอง

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จะได้รับโอนเงินช่วยเหลือรอบใหม่ แต่หลายคนก็มีปัญหาจำ รหัส ATM บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ของตัวเองไม่ได้ ทำให้ไม่สามารถถอนเงินสด ซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ จากตู้ ATM ออกมาใช้ได้

The Bangkok Insight จึงมีวิธีแก้ไขง่ายๆ ด้วยตัวเองมาฝาก

รหัส ATM บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา กรมบัญชีกลาง ได้ประสานกับ ธนาคารกรุงไทย เพิ่มช่องทางการกำหนดรหัส ATM (PIN 6 หลัก) ใหม่ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลืมรหัส โดยสามารถดำเนินการกำหนดรหัสใหม่ได้ที่เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยทุกแห่ง เพื่อให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลืมรหัส สามารถถอนเงินสดจากเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยได้

“ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จำรหัส ATM (PIN 6 หลัก) ของตนเองไม่ได้ สามารถกำหนดรหัสใหม่เพิ่มเติมด้วยตนเองที่เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยทุกแห่ง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ธนาคารกรุงไทยกำหนด ซึ่งธนาคารกรุงไทยได้อำนวยความสะดวกโดยแจ้งรายละเอียดไว้ด้านข้างของเครื่อง ATM ทุกเครื่องเรียบร้อยแล้ว โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป” นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางกล่าว

 

6 ขั้นตอนตั้ง รหัส ATM บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 1. สอดบัตรเข้าไปในตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย
 2. ใส่หมายเลข 6 หลัก โดยแนะนำว่าควรเป็นเลข 6 หลักท้ายบัตรประชาชน
 3. เลือกลืมรหัสคู่บัตร
 4. ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ แล้วกดยืนยัน
 5. ตั้งรหัสบัตรฯ ใหม่จำนวน 2 ครั้ง
 6. กดหมายเลข OTP ที่ส่งไปทางเบอร์โทรศัพท์มือถือ และกดยืนยัน

สำหรับการตั้ง รหัส ATM บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ด้วยวิธีนี้ สามารถทำได้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเบอร์โทรศัพท์ไว้แล้วเท่านั้น

 

เบอร์โทรศัพท์มีปัญหา ต้องไปธนาคาร

ในกรณีที่เครื่อง ATM แจ้งว่าไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ในฐานข้อมูล รูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง หรือหมายเลขโทรศัพท์ซ้ำกันในระบบ จะไม่สามารถดำเนินการผ่านเครื่อง ATM ได้ ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทย เพื่อขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ โดยเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นหลักฐานประกอบในการดำเนินการดังกล่าว

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หมายเลข 02-109-2345 ในวันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 30-17.30 น.
 • Call Center ธนาคารกรุงไทย หมายเลข 02-111-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข 02-270-6400 ในวัน เวลาราชการ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

สิทธิประโยชน์เดือน ก.ค. 63

สำหรับเดือนกรกฎาคม 2563 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านใดบ้าง และอะไรที่สามารถกดเป็นเงินสดมาใช้ได้ ไปเช็คกันเลย

1.วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร จำนวน 200-300 บาทต่อเดือน ซึ่งไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

2.ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

 • ค่ารถโดยสารประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (รถเมล์ ขสมก.) และรถไฟฟ้า 500 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในกรุงเทพฯ และ 6 จังหวัดปริมณฑล
 • ค่ารถโดยสาร บขส. (รถทัวร์ บขส.) 500 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับสิทธิ์ทุกคน
 • ค่ารถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับสิทธิ์ทุกคน

3.ส่วนลดค่าซื้อก๊าซแอลพีจี (ก๊าซหุงต้ม) 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน ซึ่งไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

4.ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม ปตท. 100 บาทต่อคนต่อเดือน เฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบอาชีพหาบเร่หรือแผงลอยไว้ก่อนหน้านี้ แต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดมาใช้ได้

5.เงินผู้สูงอายุเพื่อการยังชีพเพิ่มเติม สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม 50-100 บาทต่อเดือน ซึ่งสามารถกดเป็นเงินสดได้

6.คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 5% สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เติมเงินเข้าบัตรฯ และใช้เงินจากบัตรฯ รูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC โดยเงินคืน VAT สูงสุดไม่เกิน 500 บาท และสามารถกดเป็นเงินสดได้

7.ค่าน้ำประปา 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ได้รับสิทธิ์คือ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บาท และลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถกดเป็นเงินสดได้

8.ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บาท และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถกดเป็นเงินสดได้

9.เงินเยียวยาไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการเยียวยาอื่นๆ ของรัฐบาลมาก่อน จำนวน 1,000 บาท 3 งวด รวมแล้ว 3,000 บาท ซึ่งสามารถกดเป็นเงินสดมาใช้ได้ แต่รายการนี้ยังไม่ได้ระบุวันโอนเงินเข้าบัตร

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team