ดูหนังออนไลน์
COVID-19

คาราวานกฟผ. ส่งมอบ ‘ตู้ตรวจความดันบวก-ลบ’ ให้ รพ.100 แห่ง สู้ COVID-19

กฟผ. ปล่อยขบวนคาราวาน “ตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวกและความดันลบ” ที่ผลิตเอง จำนวน 120 ตู้ มอบให้กับโรงพยาบาล 100 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อสู้วิกฤต COVID-19 ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วย

วิกฤติ คือโอกาส  การขาดแคลนเครื่องไม้เครื่องมือ และอุปกรณ์ สู้โควิด-19 ทั่วโลก “แม้มีเงินก็อาจซื้อหาไม่ได้” ทำให้หลายๆองค์กร และสถาบัน ต่างรวบรวมสรรพกำลังผุดนวัตกรรมขึ้นมาใช้ รวมถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่มีช่างและวิศวกรจำนวนไม่น้อย ผลิตนวัตกรรมออกมารับใช้สังคมในยามนี้

วันนี้ (21 เม.ย. 63) นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. เป็นประธานในพิธีปล่อย ขบวนรถคาราวานตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวกและความดันลบ นำไปมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อสู้วิกฤต COVID-19

นายวิบูลย์ ระบุว่า กฟผ.ได้ระดมสรรพกำลังความเชี่ยวชาญ ทางด้านวิศวกรรมของและเทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ผลิตตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวกและความดันลบ เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย สู้วิกฤต COVID-19 จำนวน 120 ตู้ มอบให้กับโรงพยาบาลจำนวน 100 แห่ง ทั่วประเทศ

เบื้องต้นได้ส่งมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจระบบความดันบวก จำนวน 10 ตู้ และตู้เก็บสิ่งส่งตรวจระบบความดันลบ จำนวน 10 ตู้ ให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ตู้ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โรงพยาบาลบางกรวย 1 โรงพยาบาลบางบัวทอง 1 และ 2 โรงพยาบาลบางใหญ่ โรงพยาบาลไทรน้อย ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน โรงพยาบาลปากเกร็ด 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โรงพยาบาลทหารเรือพังงา โรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบาลสถาบันราชประชาสมาสัย โรงพยาบาลบางปะกง และโรงพยาบาลวังน้อย แห่งละ 1 ตู้ ส่วนอีก 100 ตู้ จะดำเนินการส่งมอบให้กับโรงพยาบาลที่มีความต้องการต่อไป

สำหรับตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวกและความดันลบ ที่ กฟผ. พัฒนาขึ้น ร่วมกับ นพ.อนวัช เสริมสวรรค์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีลักษณะเป็นตู้สี่เหลี่ยมทรงสูง ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร และสูง 2 เมตร ผลิตจากแผ่นอะคริลิกใส หนา 6 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นขนาดและความหนา ที่ศึกษาแล้วว่ามีเหมาะสมต่อการใช้งาน สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย

ภายในตู้มีช่องสำหรับสอดมือซึ่งปิดผนึกอย่างมิดชิด เพื่อใช้เก็บสารคัดหลั่งของผู้ป่วย โดยตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวก บุคลากรทางการแพทย์จะปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในตู้ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยแพร่กระจายเชื้อสู่บุคลากรทางการแพทย์

ส่วนตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันลบ ผู้ป่วยจะอยู่ภายในตู้เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสจากผู้ป่วยแพร่กระจายออกมาในอากาศ โดยมีชุดควบคุมแรงดันอากาศ (Filter Box) ทำหน้าที่ดูดอากาศผ่านชุดกรองฆ่าเชื้อ (Hepa) และฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC เพื่อกรองอากาศและฆ่าเชื้อโรคก่อนปล่อยอากาศออกสู่ภายนอก จึงสามารถช่วยลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ในการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยและจำกัดพื้นที่การฟุ้งกระจายสารคัดหลั่งของผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ เมื่อผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 แล้ว ตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวกและความดันลบของ กฟผ. ยังสามารถนำไปใช้กับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจอื่น ๆ ได้

นอกจากนี้ กฟผ. ยังจัดหาแอลกอฮอล์ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานด้านสาธารณสุข และคิดค้นสิ่งประดิษฐ์อย่างต่อเนื่อง อาทิ หน้ากากครอบใบหน้าความดันบวกสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ฉากกั้นอะคริลิคป้องกันเชื้อ เสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ กล่องอะคริลิกครอบศีรษะ กล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย Face Shield ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการและจะส่งมอบให้โรงพยาบาลที่มีความต้องการต่อไป

SARANYA THONGTHAB