ดูหนังออนไลน์
General

10 มาตรการเข้มกฟผ. รับมือ COVID-19 ดูแลการผลิต-จ่ายไฟฟ้า ต่อเนื่อง10 มาตรการเข้มกฟผ.รับมือ COVID-19 แพร่ระบาด ระยะ 3 สร้างความพร้อมบุคลากร โรงไฟฟ้า ตั้งศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าสำรอง  เคสพบพนักงานในศูนย์ติดเชื้อ  มั่นใจไม่กระทบการผลิต และส่งจ่ายไฟฟ้าให้ประชาชน

วันนี้ (17 มีนาคม 2563) นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า กฟผ. ได้เตรียมความพร้อมของบุคลากร และอุปกรณ์ที่สำคัญในการผลิตและส่งไฟฟ้า เพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงผลกระทบ จากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่ให้กระทบต่อการผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้าให้แก่ประชาชน 10 มาตรการ ดังนี้

  1. เฝ้าระวังในพื้นที่โรงไฟฟ้า ห้ามผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าพื้นที่โรงไฟฟ้า และอาคารศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าอย่างเด็ดขาด

2.ตรวจวัดอุณหภูมิ ของพนักงานทุกคนก่อนเข้าอาคาร

3.ให้พนักงานใส่หน้ากากอนามัยในขณะทำงาน

4.ทำความสะอาดอาคาร และอุปกรณ์ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และแอลกอฮอล์เป็นประจำทุกวัน

     

      5.หากรัฐบาลประกาศ เข้าสู่ความรุนแรงระดับ 3 จะมีศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าสำรอง กรณีต้องปิดศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อ หากพบพนักงานในศูนย์ติดเชื้อ COVID-19

6.เตรียมพร้อมให้ผู้บริหาร และพนักงาน กฟผ. ที่เคยปฏิบัติงานในศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการควบคุม และสั่งการระบบไฟฟ้าเข้ามาร่วมเสริมทีม

7.พนักงานที่เกี่ยวข้องให้ทำงานตามมาตรการ Work from Home ผ่านเครือข่ายภายในของ กฟผ.

8.คัดเลือกพนักงานที่มีทักษะหลากหลาย และสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ควบคุมได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน สำหรับโรงไฟฟ้าต่างๆ ทั้งในงานเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

 

9.หากเกิดกรณีพนักงานไม่เพียงพอ จะดำเนินมาตรการขยายเวลาการทำงานจากกะละ 8 ชั่วโมง เป็น 12 ชั่วโมง

10.เตรียมอุปกรณ์พิเศษ อะไหล่ คู่มือที่ใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถซ่อมบำรุงได้อย่างทันท่วงที ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ตลอดจนรายชื่อร้านค้า หรือบริษัทที่ต้องส่งเครื่องมืออุปกรณ์ในการเดินเครื่องและบำรุงรักษาในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

” ขอให้ประชาชนมั่นใจ ในมาตรการรับมือ การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ของ กฟผ. ที่จะทำให้การผลิต และส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าให้แก่ประชาชน สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่กระทบต่อความมั่นคงระบบไฟฟ้า ของประเทศ ” 

 

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB