ดูหนังออนไลน์
CEO INSIGHT

เปิดแผนตลาด ‘ยิ่งเจริญ’ เว้นค่าเช่า ช่วยผู้ค้า หันลุย ‘เดลิเวอรี่-ออนไลน์’

วิกฤติการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบถึงผู้ค้ารายย่อยในตลาดยิ่งเจริญ ส่งผลให้ บริษัทในเครือตลาดยิ่งเจริญ ผู้บริหารตลาดยิ่งเจริญ ต้องปรับตัวรับมือวิกฤติดังกล่าว เพื่อความอยู่รอดของผู้ค้ารายย่อยในตลาด โดยหนึ่งในมาตรการสำคัญคือ การงดเว้นค่าเช่า 100%

นายอริย ธรรมวัฒนะ กรรมการบริหารบริษัทในเครือตลาดยิ่งเจริญ ในฐานะประธานคณะทำงานสถานการณ์ COVID-19 ตลาดยิ่งเจริญ เปิดเผยว่า ตลาดยิ่งเจริญ ตระหนักถึงผลกระทบทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นกับผู้ค้าทุกท่าน และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระให้กับผู้ค้า จึงได้กำหนดมาตรการการช่วยเหลือผู้ค้ารายย่อย โดยยึดมั่นนโยบายหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ภายใต้แนวคิด Y Together วิสัยทัศน์ ที่ว่า “ตลาด คือ ศูนย์กลางชุมชนที่สร้างสรรค์และยั่งยืน” และมีนัยสำคัญการพัฒนา “ผู้ค้า” ในฐานะหัวใจสำคัญของการพัฒนานี้ตลาดยิ่งเจริญ

อริย ธรรมวัฒนะ

ปัจจุบันรายได้หลักของตลาดเกิดจากค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการ และส่วนรายได้จากการขายสินค้านั้นคิดเป็น  44% ของรายได้ทั้งหมด ซ่งจากวิกฤตการณ์นี้ ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมกับผู้ค้า กล่าวคือ ในทางตรงต้องปิดกิจการตามกฎหมาย และทางอ้อมผู้ค้าที่ยังเปิดขายได้แต่จะมียอดขายของธุรกิจที่ลดลง ตลาดตระหนักในความเดือดร้อน จึงกำหนด “มาตรการช่วยเหลือผู้ค้ารายย่อย” ด้วยการงดเว้นค่าเช่า 100% สำหรับผู้ค้าที่ได้รับผลทางตรง และการให้ส่วนลดค่าเช่า 50% กับผู้ค้าที่รับผลกระทบทางอ้อม มีผลตั้งแต่มีการประกาศใช้ พรก.ฉุกเฉิน จนถึงวันที่ 30 เมษายน ศกนี้

ในส่วนของแนวทางการขนส่งและการซื้อขายสินค้า เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการห้ามออกจากเคหสถานในช่วงเวลา 22.00 น.-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้นตาม พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ทางตลาดจึงกำหนดให้ผู้ซื้องดการเดินทางมาตลาดและซื้อของในช่วงเวลาดังกล่าว และผู้ค้าได้ทำการเตรียมสินค้าหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าภายในพื้นที่ตลาดเท่านั้น

ทั้งนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดของการบริหารในช่วงยุค Covid-19 อีกประการ คือ การบริหารกระแสเงินสดและลงรายละเอียดเรื่องค่าใช้จ่าย โดยคำนึงความคุ้มค่ามากที่สุด เพื่อนำพาตลาดให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปตลอดจนถึงกลางปี 2563 ทำให้มีการปรับแผนธุรกิจโดยดำเนินการ 2 ส่วน ประกอบด้วย

1. กำหนดเป้า “ขยายสัดส่วนรายได้การขายสินค้าให้มีสัดส่วนมากกว่า 70%” โดยพัฒนาสินค้าร่วมกับผู้ค้าตามโครงการ Y selection การสร้างผลิตภัณฑ์ของตนเองในชื่อ “Y product” มีช่องทางที่จัดจำหน่ายผ่าน “ร้านยิ่งสุข” และกระจายสินค้าได้ทั่วประเทศจึงเพิ่มการขายผ่านมาร์เก็ตเพลส เช่น ลาซาด้า, ช้อปปี้, เจดี

2. ขับเคลื่อนโปรเจค “ส่งอาหารสำเร็จรูปตามสำนักงาน” โดยใช้คอนเซ็ปต์ “Cloud Kitchen” ร่วมกับร้านอาหารในกลุ่มพันธมิตรในรูปแบบเดลิเวอรี่ ผ่านแอปพลิเคชั่น ส่งสด.com http://www.songsod.com ส่งถึงหน้าบ้าน และเร็วๆ นี้จะมีการเปิดตัวชุดสุกี้ ชาบู ร่วมกับแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้า Anitech อีกด้วย

“ตลาดยิ่งเจริญมองว่าวิกฤติของ COVID – 19 ในครั้งนี้จะเป็นตัวกระตุ้นเพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงธุรกิจอย่างเป็นระบบ และวิถีชีวิตอย่างรวดเร็ว และในฐานะที่ตลาดยิ่งเจริญยังคงต้องดำรง “ความเป็นแหล่งวัตถุดิบ เปรียบเสมือนกระเพาะอาหารให้ผู้คน” จึงต้องยังคงรักษามาตรฐานในทุกมิติ ส่งมอบวัตถุดิบที่สดใหม่ ราคาเป็นธรรม ตามความตั้งใจที่ว่า ตลาดยิ่งเจริญ ครบ สด จบในที่เดียว ” นายอริย กล่าว

สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตลาดยิ่งเจริญได้ ออกมาตรการรณรงค์”ป้องกัน ไม่รับ ไม่แพร่” พิชิตไวรัส Covid-19 โดยกำหนดระเบียบและขอความร่วมมือให้ผู้ค้า ผู้ช่วยขาย สมาชิกรถเข็น และผู้ใช้บริการตลาดยิ่งเจริญ ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เเละหากพบว่า ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติ ทางตลาดขอสงวนสิทธิ์ตามกฎหมายไม่อนุญาตให้เข้าตลาดเด็ดขาด และ ไม่อนุญาตให้เปิดแผง เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาจับจ่าย และซื้อสินค้าที่ตลาดยิ่งเจริญ

นอกจากนี้ ยังได้ขอความร่วมมือจากผู้ค้าและบุคลากร ให้สวมหน้ากาก และถุงมืออนามัย ทุกคน ทุกวัน โดยมีมาตรการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามบริเวณต่างๆ รอบตลาดเป็นประจำต่อเนื่อง ทุกวัน, ตรวจวัดไข้บุคลากรทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติงาน ทุกกะ ทุกวัน, บริการแอลกอฮอล์สำหรับเช็ดมือตามจุดต่างๆ ทั่วตลาดฯ จำนวนกว่า 50 จุด, กำหนดป้อมให้-คืนบัตรจอดรถ ได้ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบัตรจอดรถก่อนนำมาหมุนเวียนใช้ในระบบ เป็นต้น

WANPEN PUTTANONT