Politics

‘กัญจนา’ กำชับลูกพรรคห้ามล่องหนช่วงแถลงนโยบายรัฐบาล!

“กัญจนา” เผยพรรคประชุมเตรียมความพร้อมก่อนแถลงนโยบายรัฐบาล 23 ก.ค.นี้ กำชับลูกพรรคห้ามหนีประชุม ย้ำ “ปัญหาภัยแล้ง” คือนโยบายเร่งด่วน

แฟ้มภาพ

น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวถึงการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาในวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562 ว่า ได้เรียกประชุมส.ส.และรัฐมนตรีของพรรคชาติไทยพัฒนาที่มีกันอยู่ 10 คน ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมสภา ซึ่งครั้งนี้คงขอกำชับเป็นพิเศษให้นั่งอยู่ฟังการประชุมแถลงนโยบายรัฐบาลโดยตลอดไม่แว็บไปไหน และขอให้ฟังอย่างวิเคราะห์ถี่ถ้วน และลุกขึ้นอภิปรายนโยบายทั้งในส่วนที่เป็นของพรรคชาติไทยพัฒนาเอง และของพรรคร่วมรัฐบาลในภาพรวม โดยเน้นให้เป็นรูปแบบของการเสนอแนะ ปฏิบัติและติดตามผลให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริงด้วย นอกจากนั้นยังจะต้องสามารถตรวจสอบได้

สำหรับนโยบายในช่วงนี้ที่ต้องปฏิบัติเร่งด่วนคือ แก้ปัญหาภัยแล้ง เชื่อว่าคงมีการอภิปรายว่ารัฐบาลจะดำเนินการดูแลปัญหาความเดือดร้อนภัยแล้งของประชาชนในช่วงนี้อย่างไร ซึ่ง นายประภัตร โพธสุธน เลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะรมช.เกษตรและสหกรณ์ จะได้บอกกล่าวว่าได้ดำเนินการสิ่งใดไปแล้วบ้าง และมีแนวทางจะดำเนินการอะไรต่อไปเพื่อประชาชน เพราะปัญหาภัยแล้งคงต้องมีทั้งระยะเร่งด่วน และระยะยาว เพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกปี แต่อย่างไรก็ตามบางครั้งเกิดเพราะภาวะจากธรรมชาติเป็นปัจจัยประกอบด้วย จึงทำให้เป็นปัญหาหนักกว่าปีอื่นๆ ดังนั้นรัฐบาลก็ต้องปรับมาตรการแก้ไขให้เข้มข้น ขึ้นตามภาวการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องนโยบายเร่งด่วนด้านเศรษฐกิจ ขยะสารพิษ สิ่งแวดล้อม ซึ่งพรรคชาติไทยพัฒนาจะได้ร่วมอภิปรายเสนอแนะด้วย ขณะเดียวกันเราต้องรับฟัง ข้อท้วงติงและข้อเสนอแนะของฝ่ายค้าน สิ่งใดที่เป็นประโยชน์และเป็นสิ่งที่ดีหากเรานำมาปรับแก้ได้ก็นำมาพิจารณาและดำเนินการ “เราจะฟัง อย่างถี่ถ้วนทั้งหมด ทั้งของรัฐบาลและของฝ่ายค้าน เพื่อนำมาวิเคราะห์และเสนอแนะ ส่วนตัวเองก็จะติดตามรับฟังการแถลงนโยบายอยู่นอกสภา

ภาพจากพรรคชาติไทยพัฒนา

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team