COVID-19

WHO ระบุ วัคซีนมีเพียงพอ 70% ของประชากรโลก เพื่อควบคุมโควิดเข้าสู่ ‘โรคประจำถิ่น’

WHO ระบุ โควิดไม่น่าจะระบาดใหญ่อีกแล้ว เพราะประชากรโลกมีภูมิคุ้มกัน แม้จะมีสายพันธุ์ย่อยอุบัติขึ้น ตอนนี้วัคซีนมีเพียงพอ 70% เพื่อควบคุมโควิดเข้าสู่โรคประจำถิ่น

องค์การอนามัยโลก ประจำประเทศไทย ได้เผยแพร่ข้อความ สถานการณ์ล่าสุดของโควิด 19 ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ของ องค์การอนามัยโลก (WHO) ต่อ Dr. Mike Ryan และ Dr Maria Van Kerkhove โดยมีการถ่ายทอดสดเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมา ดังนี้

WHO

ไม่กลับมาระบาดใหญ่เหมือน 3 ปีที่แล้ว เพราะประชาชนกรโลกมีภูมิคุ้มกัน

ถาม – จะกลับมามีการระบาดใหญ่ของโควิด-19 เหมือนที่เกิดขึ้นในปีแรกของการระบาด (2019) ได้อีกหรือไม่

ตอบ – ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ ในตอนแรกของการระบาดเราไม่มีภูมิต้านทาน ทุกคนสามารถติดเชื้อได้ แต่ตอนนี้ส่วนใหญ่มีภูมิคุ้มกันทั้งจากการติดเชื้อตามธรรมชาติหรือจากการฉีดวัคซีน เรามีการตรวจกรองที่มีประสิทธิภาพ (ATK, PCR,  และการถอดรหัสพันธุกรรม) เรามีวัคซีนพร้อมในการใช้ป้องกัน รวมทั้งเรามียาต้านไวรัสพร้อมในการรักษา เรามีการใส่หน้ากากอนามัย  มีการเว้นระยะห่างทางกายภาพ ล้างมือ และมีการปรับสถานที่ให้มีการถ่ายเทของอากาศ

WHO

อัพเดทสถานการณ์โควิด ความเร็วในการแพร่ระบาดสายพันธุ์ย่อย ไม่ต่างจากเดิม 

ปัญหาสำคัญตอนนี้คือจะทำการกระจายเครื่องมือในการตรวจกรอง  วัคซีน และยารักษาไปยังประชากรโลกอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันได้อย่างไร

ถาม – ช่วยอัพเดทการระบาด โอไมครอนสายพันธุ์ย่อย BA.4, BA.5, และ BA.2.12.1

ตอบ – เรารู้อย่างหนึ่งว่าสายพันธุ์ที่อุบัติขึ้นมาใหม่ (BA.4 BA.5 และ BA.2.12.1) หากจะมาแทนที่สายพันธุ์ดั้งเดิมได้นั้นต้องสามารถแพร่ระบาดได้รวดเร็วกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมที่ยึดครองพื้นที่อยู่ (BA.2) แต่ที่เราคาดคะเนไม่ได้คือสายพันธุ์ที่ปรากฏขึ้นมาใหม่จะมีความรุนแรงของการติดเชื้อมากน้อยแค่ไหน

ในประเทศแอฟริกาใต้มีจำนวนผู้ติดเชื้อ BA.4, BA.5 เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลและเสียชีวิตไม่ต่างจากสายพันธุ์ดั้งเดิม BA.2

ในประเทศสหรัฐอเมริกามีจำนวนผู้ติดเชื้อ BA.2.12.1 เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลและเสียชีวิตไม่ต่างจากสายพันธุ์ดั้งเดิม BA.2

แต่อัตราการติดเขื้อเจ็บป่วย เข้า รพ. หรือเสียขีวิตอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาผ่านไป

WHO

ถาม – มีจำนวนผู้ติดเชื้อ BA.4, BA.5, และ BA.2.12.1 ทั่วโลกเท่าไร

ตอบ – ตรวจพบ BA.4 จากการสุ่มถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมจำนวน 1191 รายใน 16 ประเทศเป็นอย่างน้อย

ตรวจพบ BA.5 จากการสุ่มถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมจำนวน 668 รายใน 17 ประเทศเป็นอย่างน้อย

ตรวจพบ BA.2.12.1  จากการสุ่มถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมจำนวนมากกว่า 19,747  พบใน 23 ประเทศ

ถาม – BA.4, BA.5, และ BA.2.12.1  มีอัตราการเจริญเหนือสายพันธ์ุอื่น (relative growth advantage) หรือไม่

ตอบ – มีอัตราการเจริญเหมือนสายพันธ์ย่อย BA.2

ถาม – จะมีการตั้งชื่อเป็นอักษรกรีกให้กับ BA.4, BA.5, และ BA.2.12.1  หรือไม่

ตอบ – ยัง เพราะจากรหัสพันธุกรรมและอาการความรุนแรงของโรคไม่แตกต่างจากโอไมครอนสายพันธุ์ดั้งเดิมอย่างมีนัยสำคัญ

WHO

มีวัคซีนเพียงพอประชาชากรโลก 70% เพื่อควบคุมเข้าสู่่โรคประจำถิ่น

ถาม – เรามีวัคซีนพอเพียงสำหรับฉีดให้กับประชากรทั่วโลกให้ได้ไม่น้อยกว่า 70% (เพื่อควบคุมการติดเชื้อให้เข้าสู่โหมดโรคประจำถิ่นที่สาธารณสุขของแต่ละประเทศควบคุม) หรือไม่

ตอบ – ขณะนี้เรามีวัคซีนพอเพียง แต่จะบริหารจัดการอย่างไรให้ประชาชนทั้งโลกได้รับการฉีดไม่น้อยกว่า 70% เป็นความท้าทายอย่างมาก

อ่านข่าวเพิ่มเติม