ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ไทยติดอันดับ 2 ดัชนี GCI ฟื้นตัวโควิด-19 ดีสุดใน 184 ประเทศ


ดัชนีโควิด-19 โลก หรือ Global COVID-19 Index (GCI) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยสมาคม PEMANDU ภายใต้ความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาเลเซีย (MOSTI) และกลุ่มบริษัทซันเวย์ ดำเนินการจัดอันดับ 184 ประเทศ ที่มีการฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ดีที่สุด

10ประเทศดินแดนฝื้นตัวสูงสุด ปก03 01

ผลการจัดอันดับ พบว่า ไทยอยู่ในอันดับที่ 2 ของการจัดอันดับ 184 ประเทศ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยได้คะแนนทั้งหมด 83.32 คะแนน จากทั้งหมด 100 คะแนน ส่วนอันดับ 1 ตกเป็นของ ออสเตรเลีย 86.34 คะแนน

ส่วนประเทศ และดินแดนอื่นๆ ที่ติดอยู่ใน 10 อันดับแรก รวมถึง เดนมาร์ก (81.56) ฮ่องกง (81.29) ไต้หวัน (79.55) นิวซีแลนด์ (79.06) เกาหลีใต้ (78.68) ลิทัวเนีย (76.40) ไอซ์แลนด์ (75.81) และสโลวีเนีย (75.77)

20ประเทศดินแดนฝื้นตัวสูงสุด 01

ส่วนอันดับ 11-20 ประกอบด้วย 

 • ลัตเวีย  (74.60)
 • สวิตเซอร์แลนด์ (73.92)
 • เวียดนาม (73.20)
 • มาเลเซีย (72.94)
 • นอร์เวย์ (72.84)
 • สโลวาเกีย (72.63)
 • เยอรมนี (71.64)
 • ออสเตรีย (71.54)
 • ลักเซมเบิร์ก (71.04)
 • ฟินแลนด์ (70.17)

20ประเทศดินแดนฝื้นตัวสูงสุด 02 01 0

GCI อธิบายว่า การจัดอันดับนี้ ให้น้ำหนัก 70% ไปกับการขับเคลื่อน และการเปลี่ยนแปลง ของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นรายวัน โดยพิจารณาจาก

 • จำนวนผู้ป่วยที่ยังรักษาตัวอยู่ต่อประชากร
 • อัตราการหายป่วยต่อจำนวนผู้ติดเชื้อ
 • จำนวนการทดสอบหาเชื้อ ต่อผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยัน
 • จำนวนการตรวจสอบหาเชื้อต่อประชากรทั้งประเทศ

ส่วนอีก 30% พิจารณาจากข้อมูลทางสถิติ ที่เก็บรวบรวมมาจากดัชนีความมั่นคงทางด้านสุขภาพโลก (GHS) ที่เกิดขึ้นภายใต้การนำของมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกิ้นส์ ภายใต้การสนับสนุนจากมูลนิธิบิล และเมลินดา เกตส์

ทั้งนี้ ดัชนี GCI จะมีการอัพเดทเป็นรายวัน ในเวลา 16.00 น. ตามเวลาในมาเลเซีย

อ่านข่าวเพิ่มเติม