World News

สิงคโปร์เริ่มฉีด ‘วัคซีนโควิด-19’ ให้เจ้าหน้าที่การแพทย์ ผู้สูงอายุคิวถัดไป

สิงคโปร์เริ่มฉีด วัคซีนโควิด-19ให้เจ้าหน้าที่การแพทย์ ผู้สูงอายุเป็นคิวถัดไปต้นปีหน้า

กระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์เปิดเผยการเริ่มปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) โดยมีเจ้าหน้าที่การแพทย์กลุ่มแรกจากศูนย์โรคติดเชื้อแห่งชาติ (NCID) เข้ารับวัคซีนในช่วงเช้าวันนี้ (30 ธ.ค. 63)

สิงคโปร์ วัคซีน โควิด

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ มากกว่า 30 คน อาทิ เจ้าหน้าที่คลินิก พยาบาล สหเวชศาสตร์ เจ้าหน้าที่ดูแลและธุรการ ทยอยเข้ารับวัคซีนอย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์ฯ ระบุว่าบุคลากรที่เหลือ ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากกลุ่มการดูแลสุขภาพแห่งชาติ (NHG) จะได้รับวัคซีนตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป

กระทรวงฯ เปิดเผยกำหนดการฉีดวัคซีน โดยเริ่มจากกลุ่มผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไปในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 หลังจากนั้นชาวสิงคโปร์และผู้อยู่อาศัยระยะยาวที่ผ่านเกณฑ์ทางการแพทย์จะได้รับวัคซีนเป็นลำดับถัดไป

ที่มาสำนักข่าวซินหัว

อ่านข่าวเพิ่มเติม