ดูหนังออนไลน์
World News

จีนใช้คน 7 ล้าน สำรวจสำมะโนประชากรทั่วประเทศ

จีนใช้เจ้าหน้าที่ 7 ล้านคน สำรวจสำมะโนประชากรระดับชาติ ครั้งที่ 7 โดยส่งคนตรวจเยี่ยมเคหสถานต่างๆ เพื่อทำการบันทึกทะเบียน

ประชากรจีน

หนิงจี๋เจ๋อ รองหัวหน้าคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ กล่าวในการประชุมทางวิดีโอเพื่อส่งเสริมการสำรวจสำมะโนประชากรแห่งชาติว่า การสำรวจสำมะโนประชากรครั้งนี้สำคัญยิ่งต่อการทำความเข้าใจด้านขนาด ลักษณะโครงสร้าง และการกระจายตัวของประชากร ซึ่งจะให้ข้อมูลสำคัญอันเป็นพื้นฐานในการวางยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับมือความท้าทายที่มากับสังคมผู้สูงอายุ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูง

หนิงจี๋เจ๋อยังกระตุ้นให้ทำสำมะโนประชากรที่มีคุณภาพสูงเพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญและการกำหนดนโยบายด้านวิทยาศาสตร์

การสำรวจสำมะโนประชากรจะรวบรวมข้อมูลชื่อ หมายเลขประจำตัว เพศ สถานะการสมรส การศึกษา อาชีพ และข้อมูลอื่นๆ ของพลเมืองจีน

จีนจัดการสำรวจสำมะโนประชากรแห่งชาติทุก 10 ปี ซึ่งการสำรวจครั้งล่าสุดของประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกแห่งนี้ พบว่าประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 1.37 พันล้านคน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

‘พินิจ’ ยกย่องจีนใช้เวลา 70 ปี พัฒนาประเทศก้าวสู่ผู้นำโลก

‘สถานดูแลคนชรา’ จีนโตกระฉูด เตรียมรับผู้สูงอายุเกิน 300 ล้านคนใน 5 ปี

สำคัญต่อโลกอย่างไร? ‘แผนพัฒนาประเทศระยะ 5 ปี’ ของจีน