Finance

‘ไทยพาณิชย์’ คว้า 2 รางวัลใหญ่ ตอกย้ำสถานะ ‘ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอี’ 8 ปีติดต่อกัน


ไทยพาณิชย์ ได้รับการยกย่องในฐานะธนาคารเพื่อเอสเอ็มอียอดเยี่ยม 8 ปีติดต่อกัน คว้า 2 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจจากเวทีสากลระดับโลก

ธนาคารไทยพาณิชย์ ตอกย้ำความสำเร็จในการยืนหยัดเคียงข้างผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย จนเป็นที่ยอมรับจากสถาบันชั้นนำในต่างประเทศ ล่าสุดคว้า 2 รางวัลเกียรติยศ ในฐานะธนาคารเพื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอียอดเยี่ยม ประจำปี 2564 จาก 2 เวทีใหญ่ ที่ได้รับความเชื่อถือจากนักธุรกิจและนักการเงินจากทั่วโลก ประกอบด้วย

  • รางวัล Best SME Bank in Thailand ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia
  • รางวัล Best Bank For SMEs จากนิตยสาร Asia Money

โดยมีนางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย นางพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี นางสาวปาริชาต แจ้งไพร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน SME Strategy & Portfolio Management นายเสกสม อินทรลาวัณย์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน SME Bangkok 1 นางสาววชิราภรณ์ เง่าธรรมสาร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน SME Bangkok 2 นายคณินทร์ แรงกล้า ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน SME Upcountry 1 และนางสาวจันทร์เพ็ญ วิชชิจันทกรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน SME Upcountry 2 ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมประกาศความสำเร็จ

S 33439754

นางอภิพันธ์  ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า วัฒนธรรมในการดำเนินธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์ มุ่งยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) โดยกลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอี  เป็นธุรกิจที่ยังต้องการการสนับสนุนให้สามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างเต็มศักยภาพ ธนาคารจึงกำหนดบทบาทของตัวเอง ให้เป็นมากกว่าผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ เพื่อตอบโจทย์ทางด้านการเงินให้กับลูกค้า แต่มุ่งมั่นในบทบาทของการเป็นเพื่อน ที่พร้อมอยู่เคียงข้าง และยื่นมือช่วยหาทางออกให้กับเอสเอ็มอีในทุกสถานการณ์อย่างจริงใจ

รางวัลที่ได้รับสะท้อนถึงศักยภาพของ SCB SME ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน ที่ตอบโจทย์ธุรกิจได้อย่างโดดเด่น และสามารถสร้างสรรค์โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และเอสเอ็มอีอย่างแท้จริง อาทิ การพัฒนาสินเชื่อเพื่อธุรกิจรักษ์โลก (SME Go Green) การสนับสนุนกระบวนการลดต้นทุนธุรกิจด้วยเครื่องเครื่องมือดิจิทัล การจัดตั้ง SME Academy เพื่อเป็นแหล่งเพิ่มพูนความรู้ให้ผู้ประกอบการ การสร้างทีมที่ปรึกษาทางธุรกิจ (SCB SME Mentor) เพื่อให้คำแนะนำสำหรับเอสเอ็มอี ในการทำธุรกิจและแก้ปัญหา

ตลอดจนพัฒนาแพลตฟอร์ม ScbShopDeal.com ช่องทางขายออนไลน์ให้กับธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว รวมถึงช่องทางขายออฟไลน์ผ่านโครงการต่าง ๆ โดยผนึกกำลังเครือข่ายพันธมิตรสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับเอสเอ็มอี ผ่านการเจรจาจับคู่ธุรกิจกับคู่ค้าคุณภาพ เพื่อขยายศักยภาพธุรกิจสู่อนาคต และเพื่อสร้างรายได้หล่อเลี้ยงธุรกิจ ท่ามกลางวิกฤติที่เกิดขึ้นตลอดปี 2564  นอกเหนือไปจากมาตรการช่วยเหลือทางการเงินที่ออกมาเร่งด่วน ทั้งเหตุการณ์อุทกภัยครั้งล่าสุดและผลกระทบจากโควิด-19

รางวัลที่ได้รับเหล่านี้ จะเป็นแรงผลักดันให้ธนาคารไทยพาณิชย์เดินหน้าสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ ๆ และพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนโอกาส เสริมศักยภาพ และสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งให้เอสเอ็มอีไทยสามารถเป็นรากฐานเศรษฐกิจของประเทศต่อไปอย่างมั่นคง

อ่านข่าวเพิ่มเติม