Stock - Finance

หมดเกลี้ยง! เราชนะ บนวอลเล็ต สบม. 5,000 ล้าน วัยเกษียณแห่ซื้อ


พันธบัตร เราชนะ บนวอลเล็ต สบม. จำหน่ายหมดแล้ว 5,000 ล้านบาท ภายใน 8 ชั่วโมง ใครพลาดรอซื้อผ่าน 4 ธนาคารตัวแทน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นี้

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่า จากการเปิดจำหน่าย พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราชนะบนวอลเล็ต สบม.” สามารถจำหน่ายได้ครบ 5,000 ล้านบาท ภายใน 8 ชั่วโมง

พันธบัตรรัฐบาล

สำหรับการจำหน่ายในรอบนี้ ได้รับการตอบรับที่ดี เนื่องจากผลตอบแทนน่าสนใจ ประชาชนคุ้นเคยกับแอปพลิเคชันเป๋าตังมากขึ้น เป็นช่องทางการลงทุนที่สะดวกในยุคโควิด โดยพบว่า มีผู้สนใจลงทุนถึงเกือบ 9,600 คน โดยมีผู้ลงทุนอายุตั้งแต่ 16 ปี จนถึงอายุ 94 ปี ส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานตอนต้น จนถึงวัยก่อนเกษียณ

สิ่งที่น่าสนใจ คือ ผู้ลงทุนวัยหลังเกษียณ ให้ความสนใจลงทุนผ่านวอลเล็ต สบม. เพิ่มขึ้นคิดเป็นถึงเกือบ 1 ใน 4 ของจำนวนรายการทั้งหมด และจำนวนรายการ จากผู้ลงทุนในต่างจังหวัดมากกว่ารอบที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการรู้จัก และเข้าถึงเป๋าตังของประชาชน

นอกจากนี้ วงเงินซื้อเฉลี่ยต่อรายสูงขึ้นเป็นเกือบ 460,000 บาท แสดงถึงความมั่นใจในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางออนไลน์ และแนวโน้มความสำคัญของการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มในอนาคต ซึ่งผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงการลงทุนได้ง่าย ลดความเสี่ยงของประชาชนในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดี

สำหรับผู้ที่พลาดโอกาส สามารถซื้อพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ “เราชนะ” ที่จะจำหน่ายผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ บมจ. กรุงเทพ บมจ. กรุงไทย บมจ. กสิกรไทย และ บมจ. ไทยพาณิชย์ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยจะจำหน่ายรุ่น 5 ปี และ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ยร้อยละ 2.00 ต่อปี และร้อยละ 2.50 ต่อปี ตามลำดับ

อ่านข่าวเพิ่มเติม