ดูหนังออนไลน์
Business

พันธบัตร ‘เราชนะ’ เปิดจำหน่ายวันแรก บนแอปเป๋าตัง 1 กุมภานี้ 2 รุ่น วงเงิน 6 หมื่นล้าน

พันธบัตร เราชนะ ดีเดย์เปิดจำหน่ายวันแรก 1 กุมภาพันธ์นี้ บนวอลเล็ต แอปเป๋าตัง วงเงิน 5,000 ล้าน ตามด้วยจำหน่ายผ่าน 4 ธนาคาร 5 กุมภาพันธ์ วงเงิน 55,000 ล้าน

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) แถลงข่าวการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราชนะ” (We Win) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย พันธบัตร เราชนะ จะเริ่มจำหน่ายบนวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตังเป็นที่แรก ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และจำหน่ายผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่ายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ซึ่งผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้ ดังนี้

พันธบัตร เราชนะ

  • รุ่นเราชนะ บนวอลเล็ต สบม. วงเงินจำหน่าย 5,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได (Step-up) เฉลี่ยร้อยละ 2.00 ต่อปี โดยเริ่มลงทุนได้ตั้งแต่ 100 บาท จนถึง 5 ล้านบาท

สำหรับขั้นตอนการซื้อพันธบัตร ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อลงทะเบียน และเตรียมโอนเงินเข้าวอลเล็ต สบม. ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 – 19 กุมภาพันธ์ 2564

  • รุ่นเราชนะ วงเงินจำหน่าย 55,000 ล้านบาท โดยเป็นการจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไป และนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ แบบไม่จำกัดวงเงินซื้อ ตั้งแต่วันที่ 5 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 แบ่งการจำหน่ายเป็น 2 ช่วง ดังนี้

1. วันที่ 5-15 กุมภาพันธ์ 2564 จำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไป อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได (Step Up) โดยรุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 2.00 ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 2.50 ต่อปี

2. วันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2564 จำหน่ายให้กับนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด รุ่นอายุ 15 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.80 ต่อปี

ทั้งนี้ วงเงินรุ่นเราชนะที่จำหน่ายบนวอลเล็ต สบม. และธนาคารตัวแทนจำหน่ายไม่นับรวมกัน ผู้ลงทุนจึงสามารถลงทุนได้ทั้ง 2 ช่องทาง

การออกพันธบัตร เราชนะ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการระดมทุน เพื่อบรรเทาผลกระทบ ที่เกิดขึ้นกับประชาชน และพลิกฟื้นเศรษฐกิจ ที่ได้รับผลกระทบการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแผนงานโครงการของรัฐบาล

นอกจากนี้ พันธบัตรออมทรัพย์ ยังเป็นตราสารหนี้ที่มีความมั่นคงให้ผลตอบแทนที่ดี ในช่วงที่ตลาดการเงินมีความเสี่ยง จากความผันผวนทางเศรษฐกิจ และเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐ เพื่อการดูแลประชาชน ทุกกลุ่ม

พร้อมกันนี้ สบน. ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพผู้ลงทุน และการควบคุมการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้แจ้งให้ธนาคารตัวแทนจำหน่าย ให้ปรับวิธีการจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาล เพื่อให้ผู้ลงทุน สามารถทำธุรกรรมได้อย่างปลอดภัย

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด เกี่ยวกับเงื่อนไข และวิธีการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง สำหรับวอลเล็ต สบม. ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลการใช้งานได้ที่ Call Center โทร. 02-111-1111 หรือที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT