Startup

‘ORZON Ventures’ จับมือ ‘Next Ventures’ ลงทุนรอบซีรีส์เอ ใน ‘Dezpax’ สตาร์ทอัพโซลูชันบรรจุภัณฑ์อาหาร-คาเฟ่

“ORZON Ventures” จับมือ “Next Ventures” เข้าลงทุนใน “Dezpax” สตาร์ทอัพโซลูชันบรรจุภัณฑ์อาหารเดลิเวอรี และคาเฟ่ ในการระดมทุนรอบ ซีรีส์ เอ ผลักดันการเติบโตด้านออนไลน์สำหรับธุรกิจบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มอย่างครบวงจร

นางสาวราชสุดา รังสิยากูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโครงการ ORion บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า กองทุน ORZON Ventures ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ ภายใต้ OR ได้ร่วมกับ Next Ventures ซึ่งเป็น Corporate Venture Capital (CVC) ภายใต้ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (TKS) เข้าลงทุน ในการระดมทุนรอบซีรีส์เอ (Series A) ของ “Dezpax” แพลตฟอร์มออนไลน์ด้านโซลูชันบรรจุภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่มแบบครบวงจร

ลงทุนรอบซีรีส์เอ

การลงทุนใน Dezpax จะช่วยเติมเต็มธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม (F&B) ของ OR ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุง หรือพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้กับร้านอาหารในเครือ OR รวมถึงผลิตภัณฑ์ในโครงการไทยเด็ด และร้านอาหารของ SME ต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้สามารถเข้าถึงบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีการออกแบบที่สวยงาม และตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้นในต้นทุนที่เหมาะสม

ลงทุนรอบซีรีส์เอ

นอกจากนี้ Dezpax ยังมีธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะสามารถส่งเสริมให้ OR สามารถบรรลุเป้าหมายในด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ได้อีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ OR ได้จัดตั้งกองทุน ORZON Ventures ขึ้นมา เพื่อสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพ ในการต่อยอดการดำเนินธุรกิจด้าน Mobility และ Lifestyle ของ OR ส่งมอบประสบการณ์ใหม่ ๆ และความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภค รวมทั้งผลักดันให้ผู้ประกอบการไทย มีโอกาสได้ร่วมเติบโตไปกับธุรกิจของ OR สอดคล้องกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจของ OR ที่มุ่งเติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน หรือ Inclusive Growth

ลงทุนรอบซีรีส์เอ

ทางด้านนายจุติพันธุ์ มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TKS และ Next Ventures กล่าวว่า  Dezpax มีแผนธุรกิจ และวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับ TKS และการลงทุนดังกล่าวจะสามารถช่วยต่อยอดธุรกิจเดิม ในกลุ่ม Label & Packaging Solutions ซึ่ง TKS มีแผนทำการตลาด และลงทุนมากขึ้น เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี

โดยเฉพาะธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เป็นเทรนด์ที่มีความต้องการใช้งานสูง สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของธุรกิจ e-commerce โดยจะใช้จุดแข็งของ TKS รวมถึงบริษัทในเครือ และพันธมิตรทางธุรกิจที่มีอยู่ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจสตาร์ทอัพให้เติบโตในระยะยาว

ลงทุนรอบซีรีส์เอ

ขณะที่นายปฐมพงศ์ ดีปัญญา ผู้ร่วมก่อตั้ง และซีอีโอ Dezpax ระบุว่า การระดมทุนครั้งนี้ จะช่วยเสริมให้บริษัทมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดย OR จะช่วยพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย และขยายฐานไปยังลูกค้ากลุ่มแฟรนไชส์ รวมถึงธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่มในเครือ OR

ส่วน TKS จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจโซลูชันการพิมพ์ ทำให้ธุรกิจร้านอาหารทุกระดับ สามารถเข้าถึงแพคเกจจิ้งรูปแบบต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ สะดวกสบาย ลดต้นทุน เพิ่มความรวดเร็ว ให้กับลูกค้า และต่อยอดไปยังสินค้า และบริการอื่น ๆ เช่น บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ หรือรีไซเคิลได้ และบรรจุภัณฑ์นวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นทางเลือกที่มากขึ้นให้กับลูกค้า

ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแพคเกจจิ้งในประเทศไทย ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล สร้างการเติบโตให้ Dezpax ก้าวขึ้นเป็นผู้นำ O2O channel (Online to Offline) สำหรับสินค้ากลุ่มบรรจุภัณฑ์ในอนาคต

ลงทุนรอบซีรีส์เอ

ทั้งนี้ Dezpax  เป็นสตาร์ทอัพจากโครงการ ZERO TO ONE by SCG ตั้งแต่ปี 2561 ปัจจุบันได้พัฒนาเทคโนโลยีในการให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์ครบวงจรสำหรับธุรกิจร้านอาหารทุกขนาด

บริการที่เป็นจุดเด่น ได้แก่ ผู้ประกอบการสามารถสร้างความแตกต่างด้วยบรรจุภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ตามรูปแบบของตนเองได้ในจำนวนน้อย ผ่านช่องทางออนไลน์ สะดวกต่อการสั่งซื้อ สามารถขยายการเติบโตในธุรกิจออนไลน์ฟู้ดแพคเกจจิ้ง สอดรับกับพฤติกรรมของธุรกิจร้านอาหาร ที่ปรับตัวเข้าสู่โลกดิจิทัลมากขึ้น

ปัจจุบัน มีฐานลูกค้ามากกว่า 5,000 ราย ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่ธุรกิจร้านอาหารขนาดเล็กไปจนถึงการให้บริการลูกค้ากลุ่มแบรนด์ชั้นนำ เช่น Café Amazon, CRG, CPF, Sizzler, Swensen’s, สีฟ้า และอีกมากมาย

ลงทุนรอบซีรีส์เอ

อ่านข่าวเพิ่มเติม