PR News

2 ไอเดียพลังงานเจ๋ง คว้ารางวัล THE ENERGist 3 by EPPO

2 ทีมไอเดียพลังงานเจ๋ง คว้ารางวัลมูลค่ากว่า 3 แสนบาท จากโครงการ THE ENERGist 3 by EPPO สนพ.จับมือองค์กรพันธมิตร เตรียมขยายผลต่อสู่การอนุรักษ์พลังงานเป็นรูปธรรม

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า ปีนี้ THE ENERGist 3 by EPPO ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอไอเดียด้านพลังงาน เข้ามาแข่งขันอย่างต่อเนื่อง และปีนี้ถือเป็นครั้งแรก กับการจัดโครงการในรูปแบบออนไลน์ หรือ Virtual Hackathon ที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ขายไอเดียได้

666369

ภายใต้กรอบแนวคิด ENERGY EFFICIENCY IN ACTION: Collaboration Through the New Normal และ ‘4E’ ผ่าน 4 โจทย์การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย Eco Transport การขับเคลื่อนและขนส่งอย่างยั่งยืน, Energy Mix การพัฒนาพลังงานแบบผสมผสาน และการเสาะหาพลังงานทดแทนใหม่, Energy Management การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ Electrification การเปลี่ยนไปใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งมีกว่า 100 ทีมเสนอไอเดียดี ๆ เข้ามา

โดยได้ประกาศทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศไปเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้แก่ ทีม EFFICITY จากสายการแข่งขัน สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) กับแนวคิด A Drone-based Thermal Building Imaging Service for Energy Efficiency Solutions และทีม Ennolar จากสายการแข่งขัน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด กับแนวคิด Energy Efficiency Environment Solar ซึ่งทั้ง 2 ทีม ได้รับเงินรางวัลและเงินทุนสนับสนุนไอเดียจากภาครัฐทีมละ 150,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 300,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร

666371

ทั้งนี้ โครงการ THE ENERGist 3 by EPPO เกิดจากความร่วมมือระหว่าง สนพ. และกับองค์กรพันธมิตร สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) และบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ซึ่ง THE ENERGist by EPPO นั้นจัดขึ้นครั้งแรกในปี 2561 และจากผลตอบรับที่ดี จึงดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังสร้างการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเทคโนโลยี (Startup) ในการนำเสนอแผนธุรกิจ และแผนการดำเนินงานส่งเสริม การมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์พลังงาน จนนำไปสู่การอนุรักษ์พลังงานของประเทศอย่างยั่งยืน

ขณะเดียวกัน ก็เพื่อสร้างเครือข่ายนักพลังงานของประเทศ จนเกิดเป็นชุมชน ผู้ที่สนใจในด้านพลังงาน ผู้เชี่ยวชาญ และนักธุรกิจเทคโนโลยี (Startup) ที่เห็นคุณค่าในการพัฒนาระบบนิเวศด้านพลังงาน ที่ใส่ใจผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อม ไปพร้อม ๆ กับการสร้างรายได้ทางธุรกิจ

666367

จุดที่ทำให้มีผู้สนใจเข้าร่วมประกวด THE ENERGist by EPPO ที่สำคัญ คือ ประสบการณ์มากมายจากหลากหลายกิจกรรมของโครงการ ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรม Virtual Hackathon, Online Workshop, Final Pitching และ Implementation ซึ่งจะได้รับคำแนะนำจากวิทยากรชั้นนำระดับประเทศ และโค้ชผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน จากหน่วยงานนโยบายพลังงานภาครัฐ และเอกชน และยังได้เครือข่ายนักพลังงานจากการพบปะผู้เข้าแข่งขันทีมอื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อยอดโอกาสในการทำธุรกิจในอนาคต

666368