PR News

MEA แจ้งปิดทำการ 21-22 ต.ค. ‘วันออกพรรษา-ชดเชยวันปิยมหาราช’


MEA แจ้งปิดทำการระหว่างวันที่ 21-22 ต.ค. นี้ เนื่องในโอกาส “วันออกพรรษา” และวันหยุดชดเชย “วันปิยมหาราช”

ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ และการกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาครวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการประจำปี 2564 โดยได้กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 หรือวันออกพรรษา เป็นวันหยุดทำการประจำภาคกลาง และเลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช จากวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 นั้น

S 43696416

MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง จึงประกาศปิดทำการทุกแห่ง ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคมนี้ โดยจะเปิดทำการ และให้บริการตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 ระหว่างเวลา 07.30-15.00 น. (ยกเว้น ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ หรือ Government Center ที่ปิดทำการตามนโยบายป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19)

สำหรับอัตราค่าไฟฟ้าประเภท Time of Use (TOU) วันที่ 21-22 ตุลาคม 2564 ยังคงคิดอัตราค่าไฟฟ้าเป็นช่วงเวลา On Peak ตามปกติ ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถดูรายละเอียดวัน Off Peak ได้ที่เว็บไซต์ การไฟฟ้านครหลวง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ เฟซบุ๊ก การไฟฟ้านครหลวง MEA ไลน์ : MEA Connect ทวิตเตอร์ : @mea_news  อินสตาแกรม : meafanclub และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านข่าวเพิ่มเติม