PR News

‘วิทยาลัยดุสิตธานี’ ขานรับการเติบโต ‘ธุรกิจท่องเที่ยว’ จัดมหกรรมจัดหางาน Hospitality Talent Fair 2024

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการศึกษาในเครือโรงแรมดุสิตธานี ในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของไทย ที่สอนทางด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการโดยตรง โดยมีภารกิจหลักในการบ่มเพาะบุคลากรคุณภาพเข้าสู่ตลาดงานทางด้านนี้ จึงได้จัดมหกรรมจัดหางานในอุตสาหกรรมการบริการ Hospitality Talent Fair อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

เพื่อให้นักศึกษาและบัณฑิตของวิทยาลัยดุสิตธานี รวมถึงของสถาบันอื่น ๆ และบุคคลทั่วไป ได้มาเสาะแสวงหางานและได้พบปะผู้จ้างงานโดยตรง อันช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานทำ

ภาพเปิด 50

ขณะเดียวกันผู้จ้างงานเองยังมีโอกาสได้คัดสรรผู้ร่วมงานที่เหมาะสมได้ทันที ซึ่งช่วยลดขั้นตอนและความยุ่งยากของทั้งสองฝ่าย นับเป็นการขานรับการเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ เพราะหลังจากวิกฤตการณ์โควิด 19 ผ่านพ้นไป การท่องเที่ยวก็กลับมาขยายตัวอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นปัญหาขาดแคลนแรงงาน

ดร.ประวีณา คาไซ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี กล่าวถึงที่มาของการจัดงานครั้งนี้ว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และบริการฟื้นตัวเร็วมากหลังโควิด จากนโยบายการเปิดประเทศของจีน และนโยบายการยกเว้นวีซ่าของภาครัฐ สวนทางกับแรงงานทักษะเฉพาะทางที่ยังขาดแคลนอย่างต่อเนื่อง จึงเกิดการแย่งชิงแรงงานทั้งในมุมของการจ้างงาน และในมุมของค่าตอบแทน

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา สมาคมโรงแรมไทยได้เผยตัวเลขว่า กว่า 60% ของโรงแรมทั่วประเทศยังเผชิญความท้าทายเรื่องการขาดแคลนแรงงาน ทำให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการ และขีดความสามารถในการรองรับจำนวนลูกค้า

DSCF8735

ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการอย่างแท้จริง นอกจากว่าที่บัณฑิตกว่า 600 คนของวิทยาลัยดุสิตธานีทั้งจากกรุงเทพฯ และพัทยาแล้ว ยังเปิดโอกาสให้บัณฑิตจากสถาบันอื่น รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปภายนอกเข้ามาสมัครงานได้ด้วย

Hospitality Talent Fair 2024 ได้รับการตอบรับจากธุรกิจบริการ และการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศมาเปิดบูธรับสมัครเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน สปา หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ได้แก่ เครือ Dusit International, IHG Group, CoMo Politan, Park Hyatt, Peninsula Bangkok, Qatar Airways รวมทั้งบริษัทที่ดำเนินงานด้านการส่งนักศึกษาไปฝึกงานต่างประเทศหลายแห่ง อาทิ American Learning Co., Ltd., IEE Thailand, I.E.O. Company Limited, IHappy Inter Education, Interchange Thailand นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานด้านการศึกษาต่อต่างประเทศเข้าร่วมงานด้วย เช่น Glion, Les Roches, B.H.M.S. Business & Hotel Management School, Switzerland, Ekthana Hospitality Education Services Co., Ltd., Swiss Education Group, International Trainee Network, LLC เป็นต้น

DSC 0689

ดร.ประวีณากล่าวทิ้งท้าย วิทยาลัยดุสิตธานีเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำทางด้านการโรงแรม การท่องเที่ยว และการประกอบอาหาร จึงเดินหน้าผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมสำหรับอุตสาหกรรมบริการ และส่งเสริมให้บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งใน และต่างประเทศ โดยงาน Hospitality Talent Fair 2024 ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สนับสนุนความมุ่งมั่นของวิทยาลัยดังกล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo