Royal News

‘ในหลวง-พระราชินี’ ทรงรับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม พร้อมเจ้าชายอับดุล มาติน พระราชโอรส

“ในหลวง-พระราชินี” ทรงรับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม พร้อมเจ้าชายอับดุล มาติน พระราชโอรส โอกาสเสด็จฯ เยือนไทยอย่างเป็นทางการ

วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงรับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม พร้อมด้วย เจ้าชายอับดุล มาติน อิบนี ซุลตัน ฮาจี ฮัซซานัล บลเกียะฮ์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละฮ์ (His Royal Highness Prince ‘Abdul Mateen ibni His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah) พระราชโอรส ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล ในโอกาสนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

ในหลวง

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปทรงร่วมพระราชพิธีรัชดาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม พระองค์ที่ ๒๙ เมื่อวันที่ ๔ – ๖ ตุลาคม ๒๕๓๕ และสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม ทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทย ในฐานะพระราชอาคันตุกะ และเข้าเฝ้า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หลายครั้ง และเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

ในหลวง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออกพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ทรงรับ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม และเจ้าชายอับดุล มาติน อิบนี ซุลตัน ฮาจี ฮัซซานัล บลเกียะฮ์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละฮ์ ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนิน และเสด็จเยือนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก หรือ เอเปค (Asia – Pacific Economic Cooperation : APEC) ครั้งที่ 29 ณ กรุงเทพมหานคร นับเป็นความสัมพันธ์ที่แนบแน่นในระดับพระราชวงศ์ของทั้งสองประเทศ

ในหลวง

ประเทศไทยและบรูไนดารุสซาลามสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2527 การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งนี้ จึงนับเป็นเหตุการณ์สำคัญ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบ 40 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างทั้งสองประเทศ และเป็นโอกาสอันดียิ่ง ที่ทั้งสองประเทศ จะได้กระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น และขยายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมืออาเซียน โดยเฉพาะในด้านการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมฮาลาล การท่องเที่ยว และการพัฒนาด้านการเกษตร ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ในหลวง

67K65 107

อ่านข่าวเพิ่มเติม 

ติดตามเราได้ที่

เว็บไซต์: https://www.thebangkokinsight.com/
Facebook: https://www.facebook.com/TheBangkokInsight
X (Twitter): https://twitter.com/BangkokInsight
Instagram: https://www.instagram.com/thebangkokinsight/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCYmFfMznVRzgh5ntwCz2Yxg

Avatar photo
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight