Politics

สำนักนายกฯ ตั้ง ‘วิษณุ’ ประธานบอร์ดงานด้านสตรี แทน ‘จุรินทร์’

ครม. ไฟเขียว วิษณุ เครืองาม นั่งประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านสตรี 2 ชุด แทนที่จุรินทร์

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 รับทราบคำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการ 2 ชุด ประกอบด้วย

วิษณุ เครืองาม

  • คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ
  • คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ทั้งนี้ เป็นการมอบหมายงานประธานคณะกรรมการฯ 2 ชุดด้านสตรี แทน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.พาณิชย์ ที่ได้ลาออกไปก่อนหน้านี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม