Politics

‘กรณ์’ หนุน ‘ราชการไร้กระดาษ’ ช่วย ‘ลดภาระประชาชน’


“กรณ์” หนุนราชการไร้กระดาษ การบริการประชาชนต้อง “กระชับ สะดวก รวดเร็ว”  หัวใจของราชการ ต้อง “ลดภาระของประชาชน”  ย้ำเป็นเรื่องน่ายินดีที่มหาดไทย ยกเลิกเอกสารสำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการ

นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงมหาดไทยยกเลิกการใช้เอกสารสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการว่า เป็นเรื่องน่ายินดีที่มหาดไทย ยกเลิกเอกสารสำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการ พี่เชาว์-สมคิด จิรานันตรัตน์- ที่ปรึกษานโยบายด้านเทคเพื่อเศรษฐกิจดิติทัล พรรคกล้า – KLA Party ได้สรุปขั้นตอนสำคัญที่ต้องทำให้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ส่งผลดีกับประชาชนอย่างแท้จริงดังนี้ครับ

883366 387568388006996 1000259933 o

1. การพิสูจน์ตัวตนของผู้รับบริการ เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นเจ้าของตัวจริง ส่วนใหญ่ใช้การยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน หากเป็นให้บริการโดยเจอหน้ากัน หน่วยงานควรมีเครื่องอ่านบัตรประชาชน เพื่ออ่านข้อมูลในชิปของบัตรประชาชน เป็นการพิสูจน์ว่าใบหน้าและข้อมูลบนบัตรเป็นของจริง ไม่ใช่บัตรปลอม

หากเป็นการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล ที่ยังไม่เคยมีการพิสูจน์ตัวตนผ่าน App นั้นมาก่อน จะต้องมีการพิสูจน์ตัวตนทางดิจิทัลกับตัวช่วยอื่น เช่นแอ๊ปอื่นที่เคยพิสูจน์ตัวตนของบุคคลนั้นมาก่อน ดังที่ทำกันอยู่กับ NDID แต่ก็สามารถพิสูจน์เฉพาะบุคคลที่ผ่านการพิสูจน์ตัวตนกับเครือข่ายของ NDIDมาก่อนหน้าแล้ว จึงมีข้อมูลอยู่ในวงจำกัด หรือส่งข้อมูลที่จำเป็นไปพิสูจน์กับกระทรวงมหาดไทยในโครงการพิสูจน์ใบหน้าทางดิจิทัล (ผ่านครมแล้ว แต่ยังไม่ถึงขั้นที่ให้บริการได้)

2. การตรวจสอบข้อมูลหรือเอกสารประกอบ ว่ามีคุณสมบัติตามที่ต้องการจริงหรือไม่ ยื่นเป็นเอกสารและเซ็นรับรองความถูกต้อง โดยมีเอกสารต้นฉบับที่ออกโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนั้นๆ อย่างไรก็ดี การที่ต้องมีเอกสารประกอบจำนวนมาก ก็เป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้รับบริการ และเอกสารที่เป็นกระดาษก็ยังสามารถปลอมแปลงได้อีก

ไม่ต้องมีเอกสารประกอบที่เป็นกระดาษ แต่สามารถตรวจสอบทางดิจิทัลกับหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ โดยหน่วยงานให้บริการหรือแอ๊ปที่ให้บริการสามารถส่งข้อมูลไปตรวจสอบจากการเชื่อมต่อที่ออกแบบไว้แล้ว กับหน่วยงานที่ออกเอกสาร หรือผู้รับบริการสามารถเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีลายเซ็นดิจิทัลของผู้ออกเอกสารที่เคยขอไว้แล้ว ในวอลเล็ตของตัวเอง และสามารถส่งเอกสารนั้นทางดิจิทัลพร้อมลายเซ็นที่ตรวจสอบทางดิจิทัลได้ แต่ทั้งหมดนี้ต้องมีการออกแบบให้รองรับไว้ก่อน

kkkk 1

3. การทำธุรกรรมที่ร้องขอ สามารถทำตามขั้นตอนปกติ หรือออกแบบให้เป็นแบบอัตโนมัติ ผ่านกระบวนการตามขั้นตอนปกติ โดยมีผู้มีอำนาจอนุมัติตามขั้นตอน จะต้องมีการส่งเรื่องไปตามขั้นตอน ตามหน่วยงานที่เหมาะสม ไม่ว่าจะส่งแบบเป็นกระดาษหรือทางดิจิทัล ก็ยังมีขั้นตอนที่มีผู้ตรวจสอบและอนุมัติอยู่ดี

ผ่านกระบวนการพิจารณาแบบอัตโนมัติ โดยใช้กระบวนการในระบบจัดการและอนุมัติโดยไม่ต้องผ่านคน ซึ่งวิธีนี้จะลดขั้นตอน ลดเวลา ลดคอร์รัปชัน และลดต้นทุนได้มากมาย และสามารถจัดการโดยระบบกลางแล้วจึงส่งผลลัพธ์ให้ต้นสังกัดอีกที

ที่สำคัญ เราไม่ควรจะคิดแค่ว่าไม่มีสำเนาบัตรประชาชนแล้วจบ แต่ควรคิดต่อเนื่องไปถึงการที่ทำธุรกรรมทุกอย่างโดยไม่มีกระดาษเลย เป็น paperless เต็มรูปแบบ ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยเดินหน้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มตัวได้ครับ
อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight