ดูหนังออนไลน์
Politics

สปสช.ชวน ‘คลินิกเอกชน’ ดูแลผู้ป่วยโควิดที่บ้าน-ตรวจโควิด

สปสช. ระดม “คลินิกเอกชนทั่วประเทศ” ร่วมเป็นกำลังสำคัญดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในระบบ Home Isolation ตรวจโควิดด้วยชุดตรวจแอนติเจน เทสท์ คิท แก้วิกฤติผู้ติดเชื้อโควิด เข้าไม่ถึงระบบบริการ  3 ส.ค. นี้ ร่วมฟังชี้แจงหลักเกณฑ์ผ่านระบบ Zoom

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งสูงอย่างต่อเนื่อง วันนี้จำเป็นต้องระดมหน่วยบริการที่มีอยู่ทั้งหมดในประเทศ ร่วมดูแลและติดตามผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะคลินิกเอกชนที่เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิที่กระจายอยู่ในทุกพื้นที่ เดิม สปสช.เชิญชวนเฉพาะคลินิกในพื้นที่กรุงเทพ แต่จากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มมากขึ้น สปสช.จึงขอเชิญชวนคลินิกเอกชนทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑลและต่างจังหวัด ที่อยู่นอกระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เข้าร่วมดูแลผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย มีราว 80% ของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งหมด

cell virusโควิดใน ม 210801

ที่ผ่านมา สปสช.ในฐานะหน่วยงานหนึ่งในระบบสุขภาพ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดระบบการติดตามในรูปแบบการดูแลผู้ป่วยโควิดที่บ้าน (Home Isolation : HI) เพื่อดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มนี้ ให้ได้รับการติดตามและเข้าถึงระบบรักษาโดยเร็ว ขณะเดียวกันได้มีการขยายการตรวจโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit ซึ่งคลินิกเอกชนสามารถดำเนินการได้ จึงขอความร่วมมือสถานพยาบาลที่ไม่มีเตียงพักค้างคืนหรือคลินิกเอกชนทุกประเภทที่มีรหัสสถานพยาบาล 5 หลัก ไม่ว่าจะเป็นคลินิกเวชกรรม คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิกเทคนิคการแพทย์  เป็นต้น มาร่วมเป็นกำลังสำคัญ เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มนี้ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจโควิดด้วยชุดตรวจ ATK ซึ่งคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ หรือคลินิกเอกชนที่มีรหัสสถานพยาบาล 5 หลัก สามารถให้บริการได้ แต่ในส่วนของการดูแลผู้ติดเชื้อที่บ้านนั้น ต้องเป็นคลินิกที่เปิดเป็นด้านเวชกรรมด้วย ซึ่งในกรณีนี้รวมถึงคลินิกเสริมความงามที่หากท่านมีใบอนุญาตเป็นคลินิกด้านเวชกรรมด้วยก็สามารถให้บริการได้เช่นกัน

jadej whith
นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี

สปสช. ขอเชิญชวนคลินิกเอกชนทั่วประเทศที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงระบบบริการและการขอรับค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุขฯ ในการให้บริการตรวจโควิดแบบชุดตรวจแอนติเจน เทสท์ คิท (Antigen Test Kit) หรือ ATK และการดูแลผู้ติดเชื้อโควิดที่บ้าน สำหรับสถานพยาบาลที่ไม่มีเตียงค้างคืนพื้นที่ กทม. ในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 9.00-11.00 น. ผ่านระบบ ZOOM Meeting

นพ.จเด็จ กล่าวว่าในการประชุมดังกล่าวมีการชี้แจงในประเด็นขอบเขตการจัดบริการ หลักเกณฑ์การจ่ายชดเชยค่าตรวจคัดกรองด้วยวิธี Antigen Test Kit และการบริการใน Home Isolation ตลอดจนวิธีการเบิกจ่ายจาก สปสช. การพิสูจน์ตัวตนเพื่อเข้ารับบริการ กรณีคัดกรองโควิด-19  หากหน่วยบริการมีความสนใจช่วยเหลือดูแลผู้ติดเชื้อ และหลักเกณฑ์วิธีการและอัตราการจ่ายชดเชยค่าบริการของ สปสช. เป็นอัตราที่ยอมรับได้ หน่วยบริการหรือคลินิกเอกชนก็สามารถสมัครเข้าร่วมให้บริการตรวจคัดกรองและดูแลผู้ป่วยในรูปแบบ Home Isolation กับ สปสช.ได้ทันที

20210801094650560 e1627792870866

การเข้ามาร่วมให้บริการตรวจคัดกรองด้วยวิธี ATK และดูแลผู้ป่วยในระบบ HI ของคลินิกเอกชนในครั้งนี้ เป็นไปตามประกาศของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ที่ได้ออกประกาศเรื่องแนวทางการดูแลรักษา ป้องกัน ควบคุม และส่งต่อผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ของสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนและสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน พ.ศ. 2564  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ที่ได้ปลดล็อกจากเดิมที่กำหนดให้หน่วยบริการตรวจที่ตรวจคัดกรองต้องรับผู้ป่วยไว้ดูแลในสถานพยาบาล

ทั้งนี้ คลินิกเอกชนที่ต้องการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/v19y2GPZiwh2wntu5 หรือโทรติดต่อผู้ประสานงานที่หมายเลขโทรศัพท์ 061420-3025, 061-4186734 และ 089-9696492  แสดงความจำนงเข้าร่วมให้บริการตรวจโควิดด้วยชุดตรวจ ATK และให้บริการดูแลผู้ติดเชื้อโควิดที่บ้าน (Home Isolation) ได้ที่ https://forms.gle/8mYC5VEGPGoSY51y6

คลินิกที่สนใจเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM Meeting ได้ที่ลิงค์ https://zoom.us/j/99125203294?pwd=eXVYSXJPYjdNNW5RcG9VTlh2ZzY4QT09

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight