Politics

70 คณาจารย์นิติศาสตร์ ร่อนแถลงการณ์ ชี้ข้อกำหนดฉบับที่ 29 พรก.ฉุกเฉินขัดรัฐธรรมนูญ

ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก New Srukhosit เผยแพร่แถลงการณ์คณาจารย์นิติศาสตร์ 70 คน ที่เห็นว่าข้อกำหนดฉบับที่ 29 ตามพรก.ฉุกเฉิน ขัดรัฐธรรมนูญ โดยมีเนื้อหาดังนี้

1 6

2 6

3 6

4 6

5 4

6 5

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight