Politics

เอกสารจริง! กองทัพไทยฟันวินัย ผอ.กองพิธีการ ขอ ‘โมเดอร์นา’ ทำโดยพลการ

ยอมรับเอกสารจริง! ทำหนังสือขอวัคซีน “โมเดอร์นา” จากสภากาชาดไทย แต่กองบัญชาการกองทัพไทย สั่งโทษทางวินัยผู้อำนวยการกองพิธีการแล้วเหตุทำโดยพลการ

พล.ต.ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพหนังสือ กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ที่ กห 0312.3/218 ลง 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna ให้กับกำลังพลและครอบครัว จากสภากาชาดไทย

กองทัพไทย

“ทางกองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นการเร่งด่วน โดยผลการสอบสวนพบว่า ผู้อำนวยการกองพิธีการ กรมสารบรรณทหาร ได้ทำหนังสือเพื่อขอรับการสนับสนุนวัคซีนจริง เป็นการกระทำโดยพลการ ซึ่งผู้ที่ลงนามในหนังสือดังกล่าว ไม่ได้รับมอบอำนาจจาก ผู้บัญชาการทหารสูงสุด จึงไม่ถือเป็นหนังสือที่ถูกต้อง และไม่ได้ส่งไปยังสภากาชาดไทย ซึ่งได้ถูกยกเลิกหนังสือดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทยได้พิจารณาลงโทษทางวินัยแก่กำลังพลดังกล่าว” พล.ต.ธีรพงศ์ กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight