Politics

ข่าวดี! ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ รับ Walk-in เฉพาะผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไป


แจ้งข่าวดี! ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ รับ Walk in เฉพาะผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไป  ส่วนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 75 ปี ให้ลงทะเบียนผ่านคอลเซ็นเตอร์ หมอพร้อม เท่านั้น 
กรมการแพทย์ แจ้งว่าขณะนี้ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ รับ Walk in สำหรับการฉีดวัคซีนเฉพาะผู้สูงอายุ 75 ปี ขึ้นไปเท่านั้น
ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ
แต่สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 75 ปี ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ลงทะเบียนผ่านคอลเซ็นเตอร์ หมอพร้อม หรือโทร 02 792 2333 เท่านั้น
ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ

ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ รับ Walk-in เฉพาะผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไป

ก่อนหน้านี้ กรมการแพทย์ ได้แจ้ง เกี่ยวกับกรณีศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเปิดแบบระบบ On-site รับฉีดวัคซีนเฉพาะผู้สูงอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป ไม่รวมผู้ติดตาม เพื่อลดความแออัดและลดการติดเชื้อโควิด-19 และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ โดยจะเริ่ม 30 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2564 โดยผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไปที่จะมารับบริการฉีดวัคซีน ให้มีผู้ติดตามเพื่อมาดูแลได้ไม่เกิน 1 คนเท่านั้น

ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight