ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ไม่ไว้ใจ ! ร้อยเอ็ดสกัดโควิด เข้มเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงสูง-แคมป์ก่อสร้าง 4 จังหวัด

สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด! สกัดโควิดระบาด ประกาศให้ผู้ที่เดินทางกลับจาก พื้นที่เสี่ยงสูง แคมป์คนงานก่อสร้าง ในพื้นที่ 4 จังหวัดต้อง ต้องรายงานตัวทันทีที่เข้าพื้นที่ กับผู้นำชุมชน อสม.

ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศแจ้งเตือน โดยระบุว่าผู้ที่เดินทางกลับจาก พื้นที่เสี่ยงสูง แคมป์คนงานก่อสร้าง พื้นที่ที่มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน เมื่อเข้ามาในชุมชนให้ปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด หากมีอาการไข้ ไอ ให้ไป โรงพยาบาลด่วน

โดยผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ให้รายงานตัวทันทีที่เข้าพื้นที่ภูมิลำเนา กับผู้นำชุมชน อสม.หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

โควิด2222ee

การที่สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดต้องประกาศเข้มงวดในเรื่องดังกล่าวขึ้นมา อาจะเป็นเพราะช่วงนี้มีผู้ที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพฯอาจจะเดินทางกลับบ้านได้ โดยเฉพาะผู้ที่เข้ามาทำงานในแคมป์คนงานก่อสร้าง กับบริษัทต่างๆในกรุงเทพฯ

ทั้งนี้เนื่องจาก กรณีวันนี้ (26 มิ.ย.) ประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด รายงานวันนี้ว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดเพิ่มขึ้น 11 ราย โดยระบุด้วยว่า อำเภอปทุมรัตต์ 6 ราย เป็นคนงานในแคมป์ก่อสร้างกรุงเทพฯ และผู้สัมผัสร่วมบ้าน

ร้อยเอ็ด55

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight