ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘หมอธีระวัฒน์’ เตือนอย่าทะนงตัว ฉีดแล้วมีโอกาสติดได้ ตายได้!

“หมอธีระวัฒน์” ฉีดวัคซีนเยอะ โรคจะะหยุดเอง? ขึ้นกับวัคซีนอะไร? เตือนทุกคนต้องมีวินัย ไม่ทะนงตัวว่าฉีดแล้ว  ฉีดแล้ว ยังมีโอกาสติดได้ ตายได้ แพร่ไปหาครอบครัวได้

นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โพสต์ในเฟซบุ๊ก ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha ระบุว่า ฉีดวัคซีนเยอะ โรคจะะหยุดเอง? ขึ้นกับวัคซีนอะไร?

ครบ 2 เข็มแล้วหรือไม่?
ต้อง 2 เข็มในอย่างน้อย 70% ของคนไทย
ต้อง 70% ใน 2-3 เดือน

เข็มที่หนึ่งและเข็มที่สอง แอสตร้า ภายใน 2 เดือน

ซิโนแวค เชื้อตายใน 1 เดือนหรือสั้นกว่า

รวมหมอโควิด ๒๑๐๖๒๐

ไฟเซอร์ โมเดนา ใน 3 สัปดาห์ และ 2 เข็ม ภูมิแอนติบอดีในน้ำเหลืองต้องสูงได้ระดับดี ไม่ใช่แค่ตรวจพบเฉยๆ เพราะสายพันธุ์ใหม่ระบาด ทำให้ต้องได้สองเข็มในเวลารวดเร็วที่สุด ในคนไทยจำนวนมากที่สุดและภูมิสูงในเลือดของแต่ละคนที่ระดับ 60 ถึง 70% ขึ้นไปในการยับยั้งไวรัสได้ และแน่นอนสายพันธุ์ใหม่จะเล็ดลอดวัคซีนได้แน่ หวังว่า

1. เล็ดลอดคงไม่มาก

2. เล็ดลอดแล้ว คงอาการไม่หนัก ตายมาก เพราะกลไกของวัคซีน ในการป้องกันการติดเชื้อ และป้องกันการตายเป็นคนละระบบ เหล่านี้ เป็นความหวังที่จะเกิดขึ้นจริง และคนไทยทุกคนร่วมใจเอาใจช่วย พร้อมมีวินัย ไม่ทะนงตัวว่าฉีดแล้ว เพราะฉีดแล้ว ยังมีโอกาสติดได้ ตายได้ แพร่ไปหาครอบครัว พ่อแม่ ลูกได้ และกระจัดกระจายไปทั่ว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight