ดูหนังออนไลน์
General

ราชกิจจาฯประกาศปลด ‘ชาลอต โทณวณิก’ พ้นบุคคลล้มละลาย

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ปลดบุคคลชื่อดัง “ชาลอต โทณวณิก” จากการเป็นบุคคลล้มละลายแล้ว หลังครบกำหนดระยะเวลา

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องปลดจำเลยจากล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ ล.4007/2559 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 2 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม  ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 ว่า ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้ นางชาลอต โทณวณิก จําเลย เป็นบุคคลล้มละลาย ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น

บัดนี้ ครบกําหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ศาลพิพากษาให้จําเลยเป็นบุคคลล้มละลายแล้ว จึงปลดให้ นางชาลอต โทณวณิก ผู้ล้มละลาย จากการเป็นบุคคลล้มละลาย นับแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ประกา ศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ศุภรัตน์ บ้านใหม่ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ชาลอต

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight