COVID-19

โควิดสมุทรปราการวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 143 รายเศร้าดับอีก 4 ราย

โควิดสมุทรปราการวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 143 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 8,315 ราย เสียชีวิตอีก 4 ราย เสียชีวิตสะสม 90 ราย

นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรปราการ พบผู้ติดเชื้อจำนวน 143 ราย เป็นผู้ป่วยในพื้นที่จำนวน 100 ราย แบ่งเป็นอำเภอเมืองสมุทรปราการจำนวน 64 ราย อำเภอพระประแดงจำนวน 14 ราย อำเภอบางพลีจำนวน 11 ราย อำเภอบางเสาธงจำนวน 10 ราย และอำเภอบางบ่อจำนวน 1 ราย โรงพยาบาลเอกชนรับมารักษาต่อในสมุทรปราการจำนวน 43 ราย

ส่วนผู้เสียชีวิตมีจำนวน 4 ราย ได้แก่

  1. หญิงไทยอายุ 84 ปี ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน มีโรคประจำตัว ไขมันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ที่อยู่ขณะป่วย ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
  2. หญิงไทยอายุ 91 ปี ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน มีโรคประจำตัว ไขมันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ที่อยู่ขณะป่วย ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
  3. หญิงไทยอายุ 24 ปี ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันที่อยู่ขณะป่วย ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
  4. ชายชาวกัมพูชาอายุ 39 ปี ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน ที่อยู่ขณะป่วย กทม. รวมเสียชีวิตสะสม 90 ราย การตรวจคัดกรองเฝ้าระวังในคลินิก ARI และในชุมชน จำนวน 185,886ราย พบเชื้อ 6,582 ราย

สมุทรปราการ

ทั้งนี้ ผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน จนถึงปัจจุบันจำนวน 8,315 ราย ในพื้นที่ 6,566 ราย นอกพื้นที่ 1,749 ราย กำลังรักษาในโรงพยาบาลของรัฐจำนวน 633 ราย กำลังรักษาในโรงพยาบาลเอกชนจำนวน 531 ราย รักษาใน Hospitel ราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ จำนวน 1,099 ราย

ส่วนข้อมูลจำนวนเตียงผู้ป่วยในสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลรัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 328 เตียง เหลือเพียง 41 เตียง โรงพยาบาลรัฐสังกัดอื่นๆ จำนวน 201 เตียง คงเหลือ 6 เตียง โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ (Hospitel) จำนวน 1,264 เตียง คงเหลือ 274 เตียง โรงพยาบาลเอกชนจำนวนเตียง 1,340 คงเหลือ 241 เตียง Hospitel โรงพยาบาลเอกชน 4 แห่ง จำนวน 1,038 เตียง คงเหลือ 248 เตียง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo