Politics

ห่วงปชช.สับสน! ‘สาธิต’ วอน ‘ศบค.’ เคลียร์ปมหมอพร้อมให้ชัดเจน


ห่วงประชาชนสับสน!! “สาธิต” วอน “ศบค.” เคลียร์ปมชะลอ “หมอพร้อม” ให้ชัดเจนกว่านี้

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) ประกาศให้ประชาชนกลุ่มทั่วไป เลื่อนการลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” เพื่อรับวัคซีน ว่า ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา แต่เข้าใจในแง่การปรับการฉีดวัคซีนสำหรับหมอพร้อมใน 2 กลุ่มแรก คือ

  • กลุ่มที่ลงทะเบียนอายุ 60 ปีขึ้นไป
  • กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ที่มี 7 โรคเสี่ยง

สาธิต27564

ซึ่งขณะนี้ ยังอยู่ระหว่างลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคมนี้ จึงอยากให้ ศบค. ชี้แจงกับสังคมให้ชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไร ประชาชนจะได้รับผลกระทบอย่างไร และประชาชนจะปฏิบัติตัวอย่างไร

“สองกลุ่มข้างต้นจะต้องได้ฉีดตามที่กำหนดไว้ ส่วนการชะลอลงทะเบียนในกลุ่มประชาชนทั่วไป โดยการปรับให้ไปลงในแต่ละจังหวัดควรจะมีการสื่อสารให้ชัดว่าในทุกจังหวัดจะต้องมีแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มแยกในแต่ละจังหวัด ต้องอธิบายให้ชัดเจนมากกว่านี้ และต้องอธิบายให้ประชาชนเข้าใจ ไม่เช่นนั้นจะเกิดความสับสนของ 2 กลุ่มที่ลงทะเบียนไปแล้วว่าจะได้ฉีดวัคซีนหรือไม่ ซึ่งศบค.ต้องตอบ” รมช.สธ. กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม