Politics

แจงชัด! ได้คิวฉีดวัคซีน ‘หมอพร้อม’ แล้ว กำหนดนัดยังเหมือนเดิม

“โฆษกรัฐบาล” แจงผู้ที่ได้ลงทะเบียนทาง “หมอพร้อม” และยืนยันวันเวลาและสถานที่แล้ว จะได้รับการฉีดวัคซีนได้ตามกำหนดเวลานัดเดิมได้ทั้งหมด

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่สื่อมวลชนหลายสำนัก ได้นำเสนอข่าวเรื่อง นายกรัฐมนตรี สั่งเบรกการลงทะเบียนทาง “หมอพร้อม” นั้น ขอชี้แจงว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.ศบค. ได้แจ้งให้ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาฯ สมช. ในฐานะ ผอ.ศปก.ศบค. ประชุมร่วมกับปลัดกระทรวงสาธารณสุขและอธิบดีกรมควบคุมโรค โดยให้พิจารณาการปรับแผนการกระจายวัคซีนใหม่ จากเดิมที่มีการจัดสรรวัคซีนตามโควต้าการลงทะเบียนในแต่ละจังหวัด โดยปรับมาเป็นการจัดสรร ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

อนุชา26564

ซึ่งจำเป็นต้องนำหลักเกณฑ์อื่นมาพิจารณา ในเรื่องของการกระจายวัคซีน เช่น การใช้เกณฑ์การติดเชื้อโควิด-19 ในแต่ละพื้นที่มาจัดสรรวัคซีนให้เหมาะสมกับแผนการกระจายวัคซีนไปยังจังหวัดต่าง ๆ โดยมอบให้ทาง ผอ.ศปก.ศบค. หารือเรื่องนี้ในที่ประชุม ศปก.ศบค. ตามความเหมาะสม และดำเนินการในรายละเอียด

ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ มีความเห็นพ้องต้องกันว่า ควรมีการปรับแผนการกระจายวัคซีน ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในแต่ละพื้นที่มากกว่าการกระจายวัคซีน ตามจำนวนการลงทะเบียน เนื่องจากบางจังหวัดนั้น มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ไม่สูง มีผู้ติดเชื้อน้อย แต่มีผู้ลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนค่อนข้างมาก

ขณะที่บางจังหวัด มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สูง มีผู้ติดเชื้อมาก แต่มีผู้ลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนจำนวนน้อย ดังนั้น ที่ประชุมฯ จึงมีความเห็นให้ชะลอการลงทะเบียนผ่าน “หมอพร้อม” ไปก่อน เพื่อความเหมาะสมในการจัดสรรวัคซีนไปยังจังหวัดต่างๆ อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้ลงทะเบียนทาง “หมอพร้อม” และได้รับการยืนยันวันเวลาและสถานที่แล้ว ยังคงสามารถรับการฉีดวัคซีนได้ตามกำหนดเวลานัดเดิมได้ทั้งหมด

ทวีศิลป์
นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19

ด้านนพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก More ทวีศิลป์ ชี้แจงเกี่ยวกับการชะลอลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด – 19 ผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมว่า

เบรก หมอพร้อม

ใช้แต่คำว่า “ชะลอ”

เพื่อให้รองรับแอปใหม่ที่จะเข้ามาเสริมเติมช่วยเรื่องลงทะเบียน

ไม่มีคำว่า “ยกเลิก” ครับ

เพราะหมอพร้อมและระบบสนับสนุนเบื้องหลังอื่น ๆ ทำ 3 หน้าที่

  1. ก่อนฉีด : ลงทะเบียนจองวันฉีด
  2. ระหว่างฉีด : ติดตามอาการข้างเคียง แจ้งนัดครั้งต่อไป
  3. หลังฉีด : ออกใบรับรองการฉีดวัคซีน

คนลงทะเบียนหมอพร้อม เดิมยังคงสิทธิ์เช่นเดิม ในการนัดการฉีดไม่มียกเลิก

แต่เพิ่มเติมคือแอปอื่น ๆ ที่จะมาช่วยลงทะเบียนเช่น ภูเก็ต นนทบุรี กทม. มีแอปหรือช่องทางของจังหวัดมาช่วยเสริม

เพราะช่องทางลงทะเบียนหมอพร้อมเดิมมีข้อจำกัด

ท่าน ผอ.ศบค. และ ผอ.ศปก.ศบค. เน้นย้ำเห็นความสำคัญของแอปหมอพร้อมและผู้รับผิดชอบดำเนินการมาก่อนหน้านี่ที่ทำหน้าที่อย่างหนักและรับผิดชอบอย่างดีแม้มีข้อจำกัด ต่าง ๆ นานา

และขณะนี้มีความต้องการรับการฉีดวัคซีน ของปชช.มีมากขึ้น

จึงพยายามช่วยหาแนวทางใหม่ ๆ มาช่วยให้ปชช.ได้ลงทะเบียนสะดวกขึ้นครับ

ช่วยกันสื่อสารเชิงบวกเพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศที่ดีของสังคมในการช่วยกันผ่านวิกฤตไปด้วยกันนะครับ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo