ดูหนังออนไลน์
Politics

‘กลุ่มราษฎร’ ย้ำจุดยืน 3 ข้อเรียกร้อง ลั่นไม่ร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์

กลุ่มราษฎร อ่านแถลงการณ์ใหญ่ที่สนามหลวง ย้ำ 3 ข้อเรียกร้องเดิม  ยืนยันไม่เข้าร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์ ชี้แค่เป็นการซื้อเวลาให้นายกรัฐมนตรี 

วันนี้ (4 พ.ย.) นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ “ไผ่ ดาวดิน” หนึ่งในแกนนำกลุ่มราษฎร ได้แถลงถึงจุดยืนของการชุมนุมว่า ปัญหาของรัฐธรรมนูญปี 60 เกิดจากที่มาของการทำรัฐประหาร และอำนาจของ คสช. อีกทั้งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง เป็นสิ่งที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นมา

หากนายกรัฐมนตรี ยังอยู่ รวมถึงอำนาจของสมาชิกที่สภา (ส.ว.) 250 ตำแหน่ง เพราะที่ผ่านมาประชาชนไม่ได้รับการปกป้อง ถ้าหากนายกรัฐมนตรีลาออก จะเกิดการเจรจาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปัญหาต่าง ๆ จะต้องเข้าไปสู่การแก้ไขในรัฐสภา ซึ่งตอนนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คืออุปสรรคในการแก้ไขปัญหา

ในตอนนี้ได้รวบรวมเครือข่ายต่าง ๆ ที่กระจายทุกภูมิภาค เพื่อที่จะทำการวางแผน และวางยุทธศาสตร์ในการชุมนุมใหญ่ครั้งต่อไป

“ยิ่งรัฐบาลอยู่นาน พวกเราก็จะแข็งแกร่งขึ้น หลังจากนี้ เราจะมีกิจกรรมเพิ่มขึ้น ซึ่งทุกคนจะต้องคอยติดตามจากเพจ แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเท่านั้น เนื่องจากมีหลายเพจ หลายกลุ่ม อาจทำให้มวลชนสับสน อีกทั้งเราจะต้องเปิดเพจขึ้นมาใหม่ เพื่อป้องกันไอโอจากฝั่งรัฐบาลที่จะเข้ามาโจมตี”

นายจตุภัทร์ กล่าวอีกว่า ในฐานะหนึ่งในแกนนำกลุ่มราษฎร ขอยืนยันว่า การเคลื่อนไหวของพวกเรามีพลัง ถึงแม้รัฐบาลจะไม่ฟัง แต่วันนี้ มีมวลชนมากขึ้น การชุมนุมแต่ละครั้ง ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และได้ยึดหลักสันติวิธี

“เราไม่รู้ว่าการชุมนุมของเราในแต่ละครั้ง จะเป็นการกดดันให้นายกรัฐมนตรีลาออกเมื่อไหร่ แต่เราจะพยายามไปเรื่อย ๆ และพยายามรับฟังจากเสียงคนรอบข้าง
พร้อมทั้งได้ฝากไปยังมวลชนที่มีอุดมการเดียวกัน ให้หาระมัดระวังเรื่องการใช้ความรุนแรง อาวุธ เนื่องจากสิ่งนี้อาจทำให้รัฐบาลใช้เป็นข้ออ้างในการทำรัฐประหารได้

ทางด้าน นายอรรถพล บัวพัฒน์ หรือ ครูใหญ่ หนึ่งในแกนนำกลุ่มราษฏร ได้แถลงจุดยืนด้วยว่า รัฐบาลยังไม่หยุดที่จะดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมทางการเมือง อีกทั้งในปัจจุบัน นักเคลื่อนไหวหลายคน ยังมีคดีค้างคาอยู่หลาย สน. นี่คือสิ่งที่แสดงออกว่ารัฐบาลไม่อยากเจรจา และพวกเราก็จะไม่ขอเจรจาด้วย

“ประชาชนเป็นฝ่ายที่ถูกรัฐบาลคุกคามและลิดรอนสิทธิเสรีภาพ เราจะไม่ยอมถอยอีกแล้ว เราสู้จนหลังชนฝา ข้อเรียกร้องของพวกเรา คือ ขอให้ พล.อ.ประยุทธ์ และคสช. ทั้งหมดลาออกจากตำแหน่ง และต้องรีบร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนให้ไวที่สุด”

นอกจากนี้ แกนนำกลุ่มราษฎร ได้ร่วมกันประกาศจุดยืน โดยมีเนื้อหาว่า

การที่ฝ่ายรัฐบาลได้เสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการปรองดอง-สมานฉันท์ขึ้น โดยให้เหตุผลว่า เป็นไปเพื่อลดความตึงเครียดทางการเมืองในสังคม และหาทางแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาตินั้น

พวกเราเห็นว่า การจัดตั้งคณะกรรมการดังกล่าว มิอาจนำมาซึ่งหนทางแก้ปัญหาใดๆ ดังที่กล่าวอ้างได้ เพราะแท้จริงแล้ว การดำรง ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ของ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา เป็นอุปสรรคประการใหญ่ที่สุด ที่ขัดขวาง การแก้ไขปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมทั้งปวงของประเทศชาติ

นอกจากนี้ ยังปราศจากความชอบธรรมโดยสิ้นเชิง เพราะพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เข้าสู่อานาจโดยมิชอบตั้งแต่แรก จึงนับได้ว่า การจัดตั้งคณะกรรมการดังกล่าว เป็นเพียงการแสดงละครทางการเมืองของฝ่ายรัฐบาล เพื่อซื้อเวลาให้ พล.อ.เอกประยุทธ์ เท่าน้ัน

พวกเราขอประกาศจุดยืนว่า จะไม่ยอมรับ และจะไม่สังฆกรรม กับคณะกรรมการที่ฝ่ายรัฐบาลจะจัดตั้งขึ้น และขอยืนยันว่า ปัญหาทั้งปวงของประเทศชาติ จะเริ่มต้นมิได้เลย หาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังไม่ลาออก จากตาแหน่งนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ พวกเราขอยืนยันในข้อเรียกร้องท้ัง 3 ข้อดังต่อไปนี้

  1. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องลาออกจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรี
  2. ต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
  3. ต้องมีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ ให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team