Politics

ไม่ธรรมดา!! ‘สุทิน คลังแสง’ ถือฤกษ์ 13.13.13 เข้ากระทรวงกลาโหมพรุ่งนี้

ไม่ธรรมดา!! “สุทิน คลังแสง” ถือฤกษ์ 13.13.13 เข้ากระทรวงกลาโหมพรุ่งนี้ ก่อนถวายราชสักการะและถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในศาลาว่าการกลาโหม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันพรุ่งนี้ (13 ก.ย.) นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหม จะเข้ากระทรวงเป็นวันแรก โดยเดินทางมายังศาลหลักเมือง ในเวลา 12.45 น.เพื่อทำพิธีสักการะศาลหลักเมือง จากนั้นเดินทางเข้าไปภายในกระทรวงกลาโหม เพื่อถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลาว่าการกลาโหม

สุทิน คลังแสง

จากนั้น ขบวนรถรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเคลื่อนขบวนจากศาลหลักเมือง เข้าประตูหน้ากระทรวงกลาโหม โดยมีทหารกองรักษาการยืนแถว จากนั้นให้พลแตรเป่าเคารพ โดยรถของ “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม” จะเคลื่อนเข้าประตูกระทรวงกลาโหม ในเวลา 13 นาฬิกา 13 นาที 13 วินาที (13.13.13 น.)

สุทิน คลังแสง

กำหนดการ “สุทิน คลังแสง”

  • จากนั้นเวลา 13.45 น. พิธีถวายราชสักการะและถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในศาลาว่าการกลาโหม
  • เวลา 14.00 น. พิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผสม 3 เหล่าทัพ ณ ลานอเนกประสงค์ ในศาลาว่าการกลาโหม
  • เวลา 14.30 น. รับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของกระทรวงกลาโหม ณ ห้องภาณุรังษี
  • จากนั้นจะเดินทางไปยังกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) ปากเกร็ด เพื่อไปถวายสักการะ พระบรมราชานุเสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
Siree Osiri OHO BANGKOK