Business

‘สุทิน’ ไอเดียกระฉูด เตรียม 3 ทางเลือกเสนอนายกฯ แก้ปัญหา ‘เรือดำน้ำ’

“สุทิน” ไอเดียกระฉูด เตรียม 3 ทางเลือกเสนอนายกฯ แก้ปัญหา “เรือดำน้ำ” ยกระดับเจรจากับจีน แลกเปลี่ยนเป็นเรือผิวน้ำ หรือแลกปุ๋ยจากจีนมาช่วยเหลือเกษตรกร

นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมรับฟัง นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต จัดเวทีนำเสนอและรับฟังรายงาน ในหัวข้อ ความมั่นคงไทยในระเบียบโลก ความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์

สุทิน

นายสุทิน กล่าวว่า ตั้งแต่เริ่มต้นรับตำแหน่งได้เดินสายไปรับฟังข้อมูล ยอมรับหนักใจ เพราะกังวลคำนิยามของคำว่า “ความมั่นคง” ระหว่างกระทรวงกลาโหม และมุมมองของสังคม ตรงกันหรือไม่ จึงได้สอบถามสภาความมั่นคงแห่งชาติ ว่า นิยาม ”ความมั่นคง” คืออะไร ถ้าคิดตรงกันจะได้เดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งสภาความมั่นคง บอกว่า “ความมั่นคง” คือ การขจัดและต่อสู่กับภัยคุกคาม 9 ด้าน ประกอบด้วย ความแตกแยกทางความคิดของสังคม ความไม่เชื่อมั่นใจระบบการเมือง การขาดการสมดุลของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ จากความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ และโรคระบาด ความมั่นคงใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ การก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ แรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมือง ยาเสพติด ความยากจน หากกระทรวงกลาโหมให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้ ต่อไปนี้ถ้าพูดถึงการรักษาความมั่นคง ก็จะพูดถึงการซื้ออาวุธน้อยลง

ส่วนที่หลายคนเฝ้ารอการแก้ไขกับเรื่อง “เรือดำน้ำ” ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่ที่มาจากพลเรือนจะแก้ไขอย่างไรนั้น ส่วนตัวมองว่า กองทัพเรือต้องไปดูว่าจำเป็นแค่ไหน ถ้ามีอย่างอื่นทดแทนได้ จะเอาอะไรทดแทน จะหาทางออกได้

นายสุทินกล่าวว่า คิดว่าถ้ารับกันไม่ได้ที่จะเอาเครื่องยนต์จีนมาใส่เรือดำนน้ำจีน รัฐบาลต้องไปช่วยเจรจา ไม่ใช่ปล่อยให้กองทัพเจรจาอยู่ฝ่ายเดียวก็ไม่จบ โดยรัฐมนตรี หรือรัฐบาลอาจจะไปช่วยเจรจากับเยอรมนีให้ขายให้จีน แต่ตรงนี้ยังติดเรื่องภูมิศาสตร์ หรือสงครามแยกขั้วใหม่ระหว่างสหรัฐอเมริกา และเยอรมันนี ที่กำลังรุมจีน ซึ่งตรงนี้อาจจะไม่จบ จึงคิดแนวทางที่สอง คือ เปลี่ยนจากเรือดำน้ำ เป็นเรือผิวน้ำได้หรือไม่ ซึ่งความจริงแล้วกองทัพเรือไม่ได้อยากได้เรือดำน้ำ หรือหากจะเอาเรือผิวน้ำมาทดแทนเรือสุโขทัยก็เป็นเรื่องดี หรืออาจจะยกเลิกสัญญา เปลี่ยนเรือดำน้ำเป็นการนำเข้าปุ๋ยจากจีน เมื่อเทียบราคากับเรือดำน้ำ 1 หมื่นล้าน เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยราคาถูกลง ซึ่งกองทัพบอกว่า ยอมรับเรื่องนี้ได้ และไม่ติดใจว่าจะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกก็ได้ เพราะความยากจนถือเป็นภัยความมั่นคงอีกเรื่องหนึ่ง โดยเรื่องนี้เป็นแนวทางที่กำลังศึกษาและเตรียมจะเสนอนายกรัฐมนตรีให้พิจารณา

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo