General

แจกฟรี!! ต้นกล้า กัญชา-กัญชง เปิดลงทะเบียนวันนี้วันแรก รวมทุกขั้นตอนให้แล้วที่นี่

เปิดลงทะเบียนวันนี้ แจกฟรี ต้นกล้า กัญชา-กัญชง ครัวเรือนละ 2 ต้น เช็คขั้นตอนลงทะเบียน เงื่อนไข ที่นี่

กรมวิชาการเกษตร โพสต์เพจเฟซบุ๊ก เรื่อง โครงการส่งเสริม สนับสนุน การปลูกกัญชา 1 ล้านต้น เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและทางการแพทย์ โดยจะแจกกัญชา-กัญชง ฟรี ครัวเรือนละ 2 ต้น

กัญชา-กัญชง

เงื่อนไขการลงทะเบียนรับฟรี

  • จำกัดรับต้นกล้ากัญชา กัญชง 1 ครัวเรือน ต่อ 2 ต้น
  • ที่อยู่ (ตามบัตรประชาชน)
  • สถานที่รับต้นกล้ากัญชา กัญชง ต้องเป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชน
  • ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 จนถึง 16 พฤศจิกายน 2565 หรือจนกว่าจะครบ 1 ล้านต้น

กัญชา 4

ช่องทางการลงทะเบียนรับสิทธิ

  • เว็บไซต์ https://register.doa.go.th/guncha/ 
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร (ศวพ.) ของกรมวิชาการเกษตรทั่วประเทศซึ่งมีอยู่ 53 จังหวัด
  • กรณีจังหวัดใดไม่มีศวพ. ให้ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนั้น ๆ หรือผ่านระบบออนไลน์

หลังจากลงทะเบียนแล้ว สามารถรับต้นกล้ากัญชา กัญชง ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาของกรมวิชาการเกษตร และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครอบคลุม 77 จังหวัด

หากต้องการตรวจสอบสิทธิ์รับต้นกล้ากัญชา กัญชง สามารถตรวจสอบได้ หลังจากลงทะเบียน 7 วัน ผ่านเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร

กัญชา1 1

สายพันธุ์ที่เตรียมไว้แจก มีทั้ง พันธุ์อิสระ 01 พัฒนาพันธุ์โดยกรมการแพทย์ กรมวิชาการเกษตร และมูลนิธิวนเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นพันธุ์รับรองเมื่อ 29 มกราคม 2564 นอกจากนั้น จะมีกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ในโครงการนี้ด้วย

นอกจากนี้ ยังมีสายพันธุ์ไทย ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับภูมิประเทศ เช่น สายพันธ์หางกระรอก ตะนาวศรี หางเสือ ภูพาน เป็นต้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo