General

‘อนุทิน’ ย้ำ พร้อมรับฟังทุกฝ่าย ปรับปรุงร่างกฏหมายกัญชาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

“อนุทิน” ยันพร้อมรับฟังทุกฝ่าย เพื่อให้ กฏหมายกัญชา มีประสิทธิภาพสูงสุด ล่าสุด รับมอบตำรับยากัญชาหมอพื้นบ้านเป็นตำรับยาแผนไทยของชาติ 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ปลดล็อกกัญชาเสรี สร้างเศรษฐกิจ สร้างสุขภาพ ในงานประชุมวิชาการ เดินหน้ากัญชาเสรี แก้เจ็บแก้จน วานนี้ (15 มิถุนายน 2565) โดยยืนยันว่า การปลดล็อกกัญชาจากยาเสพติดตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา มุ่งใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ สุขภาพ และเศรษฐกิจ

กฏหมายกัญชา

ทั้งนี้ ได้อธิบายด้วยคำจำกัดความอยู่แล้วว่า ไม่มีเสรีกัญชาเพื่อสันทนาการ การสูบและการเสพ โดยสิ่งที่เป็นปัญหาของการใช้ในขณะนี้ คือ การเสพ และการใช้เกินจากระดับที่ปลอดภัย

กัญชาไม่ต่างกับพืชหรือยาอื่น ๆ ที่ต้องมีการใช้อย่างเหมาะสม หากใช้เกินความจำเป็น หรือเกินระดับความปลอดภัย ก็เป็นอันตรายได้ แต่หากใช้ตามที่แพทย์สั่งจ่ายหรือแนะนำ ยังไม่พบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบ

สำหรับร่าง พ.ร.บ.กัญชา หรือร่างกฏหมายกัญชา ที่ผ่านการรับหลักการของสภาแล้วนั้น คณะกรรมาธิการที่แต่งตั้งขึ้น ได้รับฟังทุกฝ่าย ทุกข้อเสนอแนะ และทุกข้อกังวล เพื่อกลั่นกรองแก้ไขเพิ่มเติมจนทุกฝ่ายเห็นชอบ เพื่อกลับมานำเสนอสภาชุดใหญ่

ทั้งนี้ เพื่อให้กฎหมายมีประสิทธิภาพ และลดความกังวลของประชาชนมากที่สุด เชื่อว่าจะรักษาสมดุลระหว่างโอกาสของประชาชนและรักษาสิทธิ เสรีภาพ ความปลอดภัยของประชาชนให้ได้มากที่สุดตามเจตนารมณ์

S 63062051

ส่วนข้อกังวลเรื่องการใช้กัญชาในเด็ก เยาวชน และพื้นที่สาธารณะ ขณะนี้ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข ที่กำหนดกลิ่นและควันกัญชาเป็นเหตุรำคาญ ลงในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้แล้ว ซึ่งจะช่วยควบคุมการใช้ในพื้นที่สาธารณะ  ดังนั้น โรงเรียน มหาวิทยาลัย ซึ่งเข้าข่ายเป็นพื้นที่สาธารณะ ไม่จำเป็นต้องออกประกาศเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อยู่ระหว่างการประชุมร่วมกับอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เพื่อพิจารณาประกาศกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 กำหนดกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุม

สำหรับประกาศฯ ดังกล่าว จะกำหนดอายุ กลุ่มคน และสถานที่ในการใช้ เช่น ผู้ที่จะเข้าถึงกัญชาได้ต้องมีอายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไป ไม่ใช่สตรีตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เป็นต้น โดยหลังจากนำเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้ว จะยกร่างเพื่อเสนอให้ตนพิจารณาลงนามโดยเร็วที่สุด เชื่อว่าจะช่วยควบคุมระหว่างยังไม่มีกฎหมายกัญชาออกมาได้

ในงานดังกล่าว นายอนุทินได้รับมอบตำรับยากัญชาของหมอพื้นบ้านให้เป็นตำรับยาแผนไทยของชาติ จากนายอร่าม ลิ้มสกุล หรือลุงดำ เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี และ พระครูปัญญาวโรบล มอบตำรับยากัญชาหมอพื้นบ้าน จ.อุบลราชธานี

อ่านข่าวเพิ่มเติม