ดูหนังออนไลน์
General

‘บิ๊กป้อม’ ลงพื้นที่ชัยนาท แก้ปัญหาน้ำ ช่วยชาวบ้าน-เกษตรกร


“บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาท  ป็นประธานเปิดงาน มอบบ่อบาดาลต้นแบบขนาดใหญ่ ให้กับชาวบ้าน และเกษตรกร พอใจผลงานได้ตามเป้า แก้ปัญหาน้ำทั้งระบบทั่วประเทศ มุ่งให้ประชาชนมีมีน้ำใช้ตลอดปี 

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยว่า วันนี้ (21 ต.ค.)  เวลา 09.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (ทส.)  พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่โครงการพัฒนาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ (Riverbank Filtration : RBF) ที่บ้านธัญญอุดม ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ให้การต้อนรับ

212824 1

เมื่อเดินทางถึงพื้นที่โครงการ พล.อ.ประวิตร ได้เยี่ยมชมนิทรรศการนวัตกรรมการสำรวจ และพัฒนาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ พร้อมเข้าชมนิทรรศการผลผลิตท้องถิ่น (OTOP) ของประชาชนในพื้นที่

จากนั้น รับฟังการบรรยายสรุปโครงการพัฒนาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ จากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้ ทส.โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดำเนินการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำสะอาดทั่วประเทศ เพื่อรองรับฤดูแล้งหน้า ที่จะมาถึงในปีต่อไป

212681

212862

สำหรับบ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่แห่งนี้ มีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ที่สุดถึง 60 เซนติเมตร หรือ 24 นิ้ว สูบน้ำได้ 250 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง หรือ 4,000 ลบ.ม.ต่อวัน และสามารถให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้รวม 8 หมู่บ้าน 1,484 ครัวเรือน ประชากรกว่า 5,000 คน มีน้ำอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี

S 11796581

407371

หลังจากนั้น พล.อ.ประวิตร ได้เป็นประธานมอบคู่มือ การดูแลบำรุงรักษา ระบบพัฒนาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ แบบ RBF ให้กับนายกเทศมนตรี และมอบระบบโครงการให้กับประชาชนในพื้นที่ ก่อนทำพิธีเปิดสถานีจ่ายน้ำถาวร จากระบบ สู่รถบรรทุก พร้อมเยี่ยมชมอาคารศูนย์เรียนรู้ด้านน้ำบาดาล และชุดบริการน้ำแร่ ทส.

พล.อ.ประวิตร  ได้มอบนโยบาย โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ อย่างเป็นระบบ ทั่วประเทศ และเตรียมแหล่งน้ำต้นทุน เพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

212682

212863

เป้าหมายสำคัญคือ จะต้องให้ประชาชนกินดีอยู่ดี มีความสุข โดยเฉพาะเรื่องน้ำกินน้ำใช้ ต้องมีอย่างเพียงพอ  มีแหล่งน้ำสนับสนุนการเกษตร พร้อมรองรับฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึง และเป็นต้นแบบแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างเหมาะสม ในพื้นที่อื่นๆได้อีกด้วย

รองนายกรัฐมนตรี ยังกล่าวขอบคุณ ทส.,กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และ จังหวัดชัยนาท ที่สนับสนุนรัฐบาล ในการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่พี่น้องประชาชน พร้อมขอความร่วมมือ ผู้นำท้องถิ่น,เจ้าหน้าที่โครงการ และประชาชนให้ช่วยกันดูแลรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ และขอให้มีการแบ่งปัน น้ำกินน้ำใช้กันอย่างทั่วถึง และเพียงพอ ต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม