COVID-19

ชาวสาธารณสุข บุกร้อง ‘บิ๊กตู่’ ทวงบรรจุข้าราชการโควิดรอบ 2-ตำแหน่ง-ปรับสายงาน

บุคลากรสาธารณสุข บุกร้องนายกฯ และรองวิษณุ3 ประเด็น ทั้งบรรจุข้าราชการโควิดรอบสอง การกำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุข และปรับสายงานข้าราชการ

วันนี้ (15 ส.ค.2565) สภาการสาธารณสุขชุมชน (สธช.) พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสาธารณสุขปฏิบัติงานโควิด-19 ประมาณ 150 คน เดินทางไปยังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล

ข้าราชการโควิด

ทั้งนี้ เพื่อยื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้ช่วยติดตามการดำเนินการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในการเดินเรื่องการบรรจุข้าราชการโควิดรอบสอง การกำหนดตำแหน่งใหม่นักสาธารณสุข และการปรับสายงานเจ้าพนักงานเป็นกรณีพิเศษ โดยมีนายมงคล สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับหนังสือแทน

จากนั้น บุคลากรสาธารณสุข ได้เดินทางไปร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร ผ่านนพ.บัญญัติ เจตนจันทร์ ส.ส.ปชป. เลขานุการคณะกรรมาธิการด้านการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร ให้ช่วยติดตามเรื่องดังกล่าวเช่นกัน

สำหรับหนังสือดังกล่าว มีใจความสำคัญเพื่อติดตามความก้าวหน้าของบุคลากรสาธารณสุข หลังพบว่าอ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข มีมติเห็นชอบแล้ว แต่เรื่องยังค้างอยู่ที่สำนักงาน ก.พ. โดยมี 3 ประเด็น ดังนี้

1. การขอกำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุข สายงานวิชาการ เป็นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นสายงานเพิ่มใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข

2 6

สภาการสาธารณสุขชุมชน ได้ดำเนินการติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี 2564 จน อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข มีมติเห็นชอบในวันที่ 29 เมษายน 2565 และเสนอ ก.พไปแล้ว. เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 แต่ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด

2. การขอรับจัดสรรอัตราข้าราชการใหม่ กรณีปฏิบัติงานด่านหน้าในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

จากมติ ครม.ปี 2563 ที่ให้ผู้สำเร็จการศึกษาในปี 2563 ได้รับการบรรจุข้าราชการในสถานการณ์โควิด-19 รวม 4 สายงาน ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และนักวิชาการสาธารณสุข แต่จนถึงปัจจุบัน(ผ่านมา2 ปี)ก็ยังมีบุคคลในสายงานวิชาการสาธารณสุข จำนวน 647 อัตรา ที่ยังตกหล่นไม่ได้รับการบรรจุข้าราชการแม้แต่รายเดียว

ในขณะที่การบรรจุข้าราชการในสถานการณ์โควิด 19 รอบใหม่ ซึ่ง อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข มีมติเห็นชอบให้จัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ที่ปฏิบัติงานโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 จำนวน 63 สายงาน รวม 37,144 คน ปัจจุบันสำนักงาน ก.พ.ก็ยังไม่มีการดำเนินการพิจารณาและนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อการบรรจุข้าราชการแต่ประการใด

4 3

3. การเปลี่ยนสายงานข้าราชการ สายงานทั่วไป ที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นเป็นสายงานวิชาการ กรณีพิเศษ

จากมติ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เช่นกัน จนถึงขณะนี้ สำนักงาน ก.พ. ยังไม่มีการดำเนินการพิจารณาและกำหนดหลักเกณฑ์การปรับเปลี่ยนสายงาน ออกมาเลย

ทั้งนี้พบว่า ทั้ง 3 เรื่องดังกล่าว สำนักงาน ก.พ.ยังไม่ได้ดำเนินการพิจารณา ทั้งที่ความก้าวหน้า ทั้ง 3 ประเด็นถือเป็นความมั่นคงบนฐานของวิชาชีพ การดำเนินการที่ล่าช้า อาจเกิดความสูญเสียที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ ทั้งต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการได้รับบริการที่ดีมีมาตรฐานจากผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและสหวิชาชีพอื่น ๆ

นอกจากนี้ ยังไม่สอดคล้องกับหลักการการจัดระเบียบข้าราชการพลเรือน ที่ต้องเป็นไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่า ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo