COVID-19

หวั่นโอไมครอน!! ศธ.ประกาศเลื่อนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565

หวั่นโอไมครอน!! “กระทรวงศึกษาธิการ” ประกาศเลื่อนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 ลั่นเราต้องประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาด หากมีความเสี่ยงสูงยังจัดไม่ได้

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) กำหนดจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 รวมถึงกิจกรรมการมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ปี 2565 โดยนำเด็กในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 250 คน เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 8 มกราคม 2565 รูปแบบออนไซต์ ในพื้นที่หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

ตรีนุช 41652

สำหรับส่วนภูมิภาค ศธ.ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดจัดกิจกรรมการมอบโล่รางวัล โดยเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มอบ นั้น เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ที่ส่วนกลาง และเลื่อนการจัดกิจกรรมการมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ทั่วประเทศ ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

สำหรับกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ในส่วนภูมิภาคนั้น ให้ประเมินสถานการณ์เป็นรายพื้นที่ ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หากเห็นว่าปลอดภัย ก็สามารถจัดกิจกรรมได้ โดยในการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรการและข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่อย่างเคร่งครัด แต่หากพื้นที่ใดไม่พร้อมและสถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจก็ให้เลื่อนไปก่อน

ทั้งนี้ ตนยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการ เห็นความสำคัญของเด็กทุกคน ซึ่งภายในปีนี้ จะมีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นแน่นอน ส่วนจะกำหนดใหม่ว่าจะจัดกิจกรรมเมื่อไหร่ ในรูปแบบใดนั้น เราต้องประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ถ้ามีความเสี่ยงสูงก็ยังจัดไม่ได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของเด็ก ๆ และผู้ปกครองทุกคน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo