COVID-19

ศบค. ย้ำกฎเหล็ก ‘เปิดประเทศ’ ระยะแรก 1 พ.ย.นี้ รับเฉพาะที่มาจากประเทศเสี่ยงต่ำ


ศบค. ย้ำมาตรการเข้ม “เปิดประเทศ” ระยะที่ 1  ยืนยัน เงื่อนไขต่างชาติเดินทางเข้าไทย ต้องมาจากประเทศความเสี่ยงต่ำ ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ และต้องมีผลตรวจ RT-PCR  เป็นลบก่อน ถึงจะเดินทางเข้า “พื้นที่สีฟ้า” ได้ 

วันนี้ (18 ต.ค.) พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยง และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะ ผู้ช่วยรองโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. กล่าวระหว่างการแถลงสถานการณ์แพร่ระบาดของไรัสโควิด-19 ประจำวันว่า ที่ประชุม ศปก.ศบค.ได้หารือกันถึงการเปิดประเทศ ที่นับจากวันนี้ มีเวลาเตรียมตัวเพียง 2 สัปดาห์ก่อนถึงระยะที่ 1 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

เปิดประเทศ

โดยมีการหารือกับหลายหน่วยงาน นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนที่จะออกแผนการท่องเที่ยวมานานแล้ว มีการหารือ และปรับแผนร่วมกับภาคธุรกิจ สถานประกอบการ ซึ่งอาจไม่มีรูปแบบที่ดีที่สุด หรือสมบูรณ์ที่สุด แต่ต้องมีความเป็นไปได้มากที่สุด ที่จะสามารถดำเนินมาตรการไปได้เพื่อให้ประชาชนปลอดภัย รวมถึงระบบสาธารณสุขมีความมั่นคง

พญ.สุมณี กล่าวว่า สำหรับการระบุรายชื่อประเทศ หรือเปิดเที่ยวบินนั้น ในข้อเท็จจริงบางประเทศยังไม่ได้อนุญาตให้คนออกนอกประเทศของตัวเอง แต่การเปิดเที่ยวบินเป็นไปเพื่อการอำนวยความสะดวก ให้กับคนไทยในประเทศนั้น ๆ ในการได้เดินทางกลับบ้านได้สะดวกขึ้น แต่ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเข้มงวด

ทั้งนี้ มีการวางแผนการเปิดประเทศเป็นระยะ ๆ โดยต้องมีการเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศ 3 ด้าน คือ

  1. สถานการณ์การแพร่ระบาดต้องทรงตัว
  2. ต้องพิจารณาถึงขีดความสามารถของสาธารณสุขว่า มีความพร้อมทั้งในเรื่องการป้องกัน การควบคุม และการรักษา
  3. พื้นที่นำร่องสีฟ้า 17 จังหวัด จะต้องมีการครอบคลุมการฉีดวัคซีนได้ไม่น้อยกว่า 70%

ดังนั้น การเปิดประเทศจะต้องค่อยเป็นค่อยไป และต้องทยอยเปิด พร้อมก่อนเปิดก่อน โดยมาตรการหลักต้องอยู่ภายใต้มาตรการโควิดฟรีเซ็ตติ้ง ขณะนี้ อยู่ในระยะนำร่องของการเปิดประเทศ โดยมีการเปิดภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์มาแล้ว ถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการที่จะดำเนินการเปิดประเทศในแต่ละจังหวัด ที่เป็นพื้นที่นำร่องสีฟ้าอื่น ๆ ในระยะถัดไป

หลักการของการเปิดประเทศระยะที่ 1 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน นี้ จะต้องมาจากประเทศที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่งเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยเดินทางมาทางอากาศ หรือเครื่องบินเท่านั้น

เปิดประเทศ

ผู้ที่มาจากต่างประเทศจะต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ตามกำหนด และมีการตรวจ RT-PCR จากต้นทาง เป็นลบ พร้อมทั้งต้องทำประกันสุขภาพอย่างน้อย 50,000 ดอลลาร์ และเมื่อเดินทางถึงไทยแล้ว จะต้องตรวจ RT-PCR ซ้ำอีกครั้ง ในสถานที่กักตัวที่กำหนด คือ ASQ , OQ และ โรงแรม SHA+

เมื่อผลเป็นลบแล้ว จึงสามารถเข้าสู่ระบบ ในพื้นที่สีฟ้า หรือพื้นที่นำร่อง ที่ทำโควิด ฟรี เซ็ตติ้ง ไว้อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย ต้องจัดสถานที่ให้มีการไหลเวียนอากาศที่ดี ให้บริการในสถานที่ไม่แออัด

สำหรับผู้ให้บริการจะต้องได้วัคซีนครบสองเข็ม ได้รับการตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ สำหรับผู้รับบริการไม่ว่าชาวไทยหรือชาวต่างประเทศ ก็จะต้องได้รับวัคซีนครบสองเข็ม มีการสุ่มตรวจ ATK 1 สัปดาห์ ก่อนไปใช้บริการ

หากเปิดประเทศแล้ว จะต้องกำกับติดตามอย่างเข้มงวด แผนในการดำเนินการสามารถปรับและชะลอได้ และเน้นย้ำว่า ในการเปิดประเทศประชาชนต้องมีความปลอดภัยและระบบสาธารณสุขมีความมั่นคง ต้องมีการวางแผนที่ดีอย่างรัดกุม และได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน

เปิดประเทศ

อ่านข่าวเพิ่มเติม